Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

David Richter st.

Podobizna Luisy Vilemíny z Lilgenau, provdané ze Žerotína

olej na plátně
1704
94 x 74 cm
H 8073