Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Otto Švestka

Pavlínin dvůr

kresba tužkou na papíře
1964
38 x 51,5 cm
H 30194