Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Anonym

Panna Marie s Ježíškem, sv. Annou a sv. Jáchymem

olej na plátně
1. polovina 19. století
Neznámý malíř zachytil Pannu Marii a sv. Annu, jak společně přidržují malého Ježíška, a sv. Jáchyma v pozadí.
69 x 65 cm
H 17393