Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Panna Marie s Ježíškem, sv. Janem, Josefem a Zachariášem

kolem roku 1850
rytina dle T. Benedettiho
32,8 x 35,7 cm
H 6268