Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Oberleithnerova továrna v Hanušovicích

olej na plátně
3. čtvrtina 19. století
55 x 74 cm
H 17301