Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Anonym

Nejsvětější Trojice

olej na plátně
17. století
36,5 x 27 cm
H 7998