Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

František Hoplíček

Naše kozy

kresba pastelem na papíře
1. polovina 20. století
H 6979