Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Arnošt Hrabal

Muzikant

kresba tuší na papíře
1921
H 21148