Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Mlékařka

po roce 1870
lept dle F. Goyi
30,7 x 21,5 cm
H 6333