Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

K. Brachtel ml.

Krajina s říčkou

olej na plátně
1902
H 30686