Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Anonym

Horská krajina

olej na plátně
polovina 19. století
152 x 124 cm
H 19841