Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Věra Kovářová

Dámské měšťanské šaty

kresba tuší na papíře
1997
H 25948