Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Anonym

Archanděl Michael

dřevo, polychromie
přelom 18. a 19. století
výška 55 cm
H 18665