Severní Morava sv. 94

10 

Obsah: Zdeněk Filip: Sdružení přátel severní Moravy v Brně a v Praze, Josef Maliva: Kurt Hallegger, moravský účastník výstav spolku Prager Sezession, Ctirad Kohoutek: Zábřežský rodák o svém životě s hudbou a o světě, Jakub Halama: Nález srpu z doby bronzové a fenomén tzv. detektorářů, Zdeněk Fišer: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery s Kašparem Pivodou ze Zábřehu, Jaroslav Březina: Motorová drezína M 230.206, Zdeněk Doubravský: Konec československé vojenské posádky v Šumperku, Zdeněk Gába: Bludovské žulové městečko, Richard Jašš: Kaple sv. Jana Křtitele ve Svobodíně, Magda Zmrhalová: Mechorosty a lišejníky „Popravčího“ dubu ve Velkých Losinách, Zdeněk Gába: Železničář Jaroslav Březina, Milena Filipová: „Neodpovídám, usmívám se, v srdci mír“, František John: Natura 2000 v okrese Šumperk, Hana Jarmarová: Státní okresní archiv Šumperk v posledních šesti letech (2002 — 2007), Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2007.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2008, 80 stran, 10 Kč.