Výstavní činnost

Jednou ze tří základních funkcí muzea je činnost prezentační, spočívající zejména ve tvorbě vlastních autorských expozic a výstav. Krátkodobé výstavy představují veřejnosti sbírky muzejní povahy, prostředí, z nichž sbírky pocházejí, a také různé historické události a často již zapomenuté činnosti. Současným trendem je doplňování výstav různými interaktivními prvky, které umožňují aktivní zapojení návštěvníka do výstavy. Vlastivědné muzeum v Šumperku je regionální muzeum, což vytváří jeho výstavní profil. Hlavním úkolem je tedy prezentovat regionální historii, kunzhistorii, etnografii, ale i přírodu severozápadní Moravy. Kromě klasických muzejních výstav pořádá organizace i výstavy pro děti. K tomuto účelu bylo v prostoru Galerie Šumperska zřízeno Muzejíčko, které je jak svým prostorovým uspořádáním, tak i skladbou a instalací výstav určeno speciálně pro děti.

Krátkodobé výstavy jsou instalovány v šumperském muzeu ve Výstavní síni, Hollarově galerii, Rytířském sále, Muzejíčku a Galerii mladých. V zábřežském muzeu jsou výstavy prezentovány ve třech místnostech v přízemí muzea, mohelnické muzeum poskytuje výstavní činnosti menší výstavní prostor v přízemí tzv. konírnu. V Lošticích pořádá muzeum výstavy v nově upravených prostorách v přízemí a na zámku v Úsově jsou sezónní výstavy instalovány v 1. patře tzv. Staré školy.

Nabídka výstav k zapůjčení (pdf)