Hotel Grand v ŠumPERKu

Výstava, navazující na loňský Den architektury, přibližuje historii i rodící se novou tvář šumperského legendárního hotelu Grand.