Digitalizovaný obsah

Ze svazků vybíráme:

 

1957 (sv.1)

    Adolf Lang: Z historie loštického hrnčířství

 

1957/2 (sv. 2)

    Jaroslav Krejčíř: Antal Stašek a jeho pobyt v Mohelnici

    František Hekele: Z dějin kostelíka ve Vyšehoří

    Václav Medek: Tunklové na Severní Moravě

 

1958/1 (sv. 3)

    Jan Kapusta: národní buditel Dr. František Kahlik

    Miloň Dohnal: Hladové nepokoje na šumpersku před rokem 1848

    Václav Křupka: české menšinové školství na zábřežsku do roku 1918

    Jan Kapusta: Nález bible Benátské

    Josef Hubálek: Dopis Gabriely Preissové divadelníkům v Paloníně

1959 (sv. 4)

    Zdeněk Filip: Učitelská léta Josefa Kocourka

    Inž. František Sokol: povodně ve Vysokém Jeseníku

    Vanda Tůmová: Vynášení smrti na Severní Moravě

    Josef Skutil: Fragment nohy velkého poháru loštické výroby

    Adolf Lang: Doplněk článku o fragmentu nohy loštického poháru

 

1960 (sv. 5)

    Miloň Dohnal: První menšestrová manufaktura v Šumperku

    Ladislav Hosák: Hospodářské poměry na panství Zábřežském v druhé polovině 15. století

    Rudolf Zuber: Rudolf Rittner

 

1961 (sv. 6)

    Vítězslav Zeman: Povodeň v Jeseníku v r. 1903

    Ladislav Hosák: Hospodářské poměry na panství Zábřežském v druhé polovině 15. století

    Adolf Lang: Loštické poháry (přehled dosavadních výzkumů)

 

1961 (sv. 7)

    Ladislav Hosák: Šumperský sjezd v červnu r. 1490 a jeho význam pro národní dějiny

    Jan Kapusta: Lidová píseň Severní Moravy

    Inž. Emil Hošek: O zvěři a myslivosti na Janovickém panství v 17. a 18. století

 

1962 (sv. 8)

    Vítězslav Zeman: Kamzíci na Pradědu

    Bořivoj Holínek: Nový zástupce ptačí zvířeny na Zábřežsku

    Ludvík Kubíček: Antonín Schmerda

    Hana Janáčková: O výskytu a hnízdění čápa černého na Sev. Moravě

    Josef Hubálek: Patero severomoravských písní v úpravě Jaroslava Křičky

 

1963 (sv. 9)

    Rudolf Zuber: Počátky hladomoru na jesenicku v letech 1844-1849

    Ladislav Hosák: O čem nám vyprávějí místní jména na Šumpersku?

    Josef Kocourek: Studená Loučka

    Zdeněk Filip: Kocourkova Studená Loučka

 

1964 (sv. 10)

    Emil Hošek: Průmyslové podnikání na Kolštejnském panství v 17. a 18. stol.

    Inž. Čestmír Höll: Rozsah chovu skotu na okrese Šumperk v minulosti a dnes

    Vojtěch Barth: Sopečná činnost v geologické minulosti Severní Moravy

 

1965 (sv. 11)

    Fr. Spurný: Henleinovský puč na Jesenicku

 

1965 (sv. 12)

    Jan Spáčil: Počátky socialistických přeměn vesnice na severní Moravě

    Zd. Filip a Fr. Spurný: Počátky osidlování severní Moravy v roce 1945

 

1966 (sv. 13)

    Václav Medek: Čarodějnický děkan Kryštof Alois Lautner

   Jindra Nekvasil: Jak se pohřbívalo v době bronzové a na počátku doby železné na severní Moravě

    Zdeněk Filip: O Čapkově vražednici

    Karel Čunderle: Skupina pro údržbu památek VÚ v Šumperku ukončila dvouleté experimentální období

 

1966 (sv. 14)

    Zdeněk Filip - Jiří Filip: Frývaldov a Levá fronta

    Ferdinand Koudelka: Banderovci na severní Moravě

    Hana Janáčková: O nejstarších stromech na šumperském okrese

    Josef Matyska: Banderovci na Rýmařovsku

    Karel Čunderle: Nová výstavní síň Vlastivědného ústavu u Šumperku

 

1967 (sv. 15)

    Josef Bartoš: Účast sovětských zajatců v odboji na severní Moravě

    Miroslava Nováková: Tři málo známé středověké plastiky na Šumpersku

    Dva nové moravské regionální sborníky

 

1968 (sv. 16)

 

    Ladislav Hosák: Hrad Kolštejn (Branná) a jeho majitelé

    Jan Kapusta: Kmochova kapela za českost severní Moravy

 

1969 (sv. 17)

    Josef Fetka: Moje putování za svobodou před 50 léty

    Rudolf Zuber: Vystěhovalectví z Jesenicka do Ameriky v polovici 19. století

    Ctibor Lolek: Přátelství dvou malířů

 

TOP