DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

 • Výstava Kam nechodí slunce, tam chodí lékař, instalovaná ve Výstavní síni šumperského muzea, bude v následujících termínech pro veřejnost uzavřena: 27. 1. 2023 (od 13:00 hod.) a 28. 1. 2023 (celý den). Výstava bude uzavřena z důvodu poskytnutí prostor muzea pro volební místnost. Děkujeme za pochopení.

 

 • obrázekMuzeum pátrá po starých fotografiích hotelu Grand a vzpomínkách na něj!

  Šumperské muzeum na jaro 2023 připravuje výstavu věnovanou historii i budoucnosti legendárního hotelu Grand. Sháníme fotografie interiérů hotelu, večírků, oslav, momentky ze života. Současně uvítáme vzpomínky na okamžiky, které jste v šumperském kultovním hotelu prožili.

  Fotografie a vzpomínky můžete posílat kurátorce výstavy na e-mail kristina.lipenska(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo je přinést do pokladny muzea, případně zatelefonujte na číslo 583 363 087.

   

   

   

   

   

   

   

 

 • Muzejíčko bude z důvodu naplnění kapacity uzavřeno: 31. 1. od 9:00 do 11:00, 1. 2. od 9:00 do 12:15, 2. 2. od 10:15 do 12:15, 7. a 8. 2. od 9:00 do 11:00, 9. 2. od 10:30 do 12:00, 15. 2. od 10:00 do 11:30, 7. 3. od 9:00 do 11:00, 8. 3. od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00. Děkujeme za pochopení.

 

 • obrázek

  Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

  dovolujeme si Vám a Vašim žákům nabídnout prohlídku archeologické expozice Muzea Mohelnice v doprovodu archeologa, jejíž součástí bude i tvořivá dílna a pravěká herna.
  Během komentované prohlídky expozice Pravěk Mohelnicka Vás seznámíme s vývojem osídlení regionu Mohelnicka od pravěku až do přelomu letopočtu. Zjistíte, jak vypadal náš region v jednotlivých etapách pravěku, čím se lidé v jednotlivých obdobích živili, kde a jakým způsobem bydleli a co všechno nám zde po nich zůstalo zachováno. Díky pestré škále vystavených sbírkových předmětů, pocházejících z archeologických výzkumů především z nejbližšího okolí Mohelnice, Vám bude přiblížen vývoj jednotlivých kultur nejen v tomto regionu, ale také obecně na severní Moravě.

  Po návštěvě expozice je také možné si některá pravěká řemesla vyzkoušet na vlastní kůži v herně, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Najdete zde třeba vertikální tkalcovský stav, pravěkou vrtačku, zrnotěrku, rotační mlýn a také mnoho skládaček a her s pravěkou tematikou. Společně si také vyrobíme malý pravěký šperk, který bude milým dárkem na rozloučenou s mohelnickým muzeem.

  Komentované prohlídky budou přizpůsobeny vždy věku a dovednostem konkrétních návštěvníků a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie školních i předškolních skupin.

  Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 60 Kč
  Délka programu: 60–90 minut (dle domluvy lze přizpůsobit)

  Objednávat se můžete po celý rok na adrese barbora.tomesova(zavinac)muzeum-sumperk.cz.

  Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám bude v pravěku líbit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Speciální vstupné při návštěvě nové expozice J. E. Welzla

  V Muzeu Zábřeh si nyní mohou návštěvníci prohlédnout všechny stálé expozice za zvýhodněné vstupné. Stačí, když si zakoupí vstupenku do expozice J. E. Welzla. Tím získají slevu na vstupenku do dalších stálých expozic muzea včetně Grafického kabinetu Václava Hollara, otevřeného v roce 2020. Navíc mohou ještě zdarma navštívit aktuální výstavu v Minigalerii. Při plném vstupném tak zaplatí 100 Kč namísto 140 Kč. U sníženého vstupného bude úspora ještě větší – za prohlídku stálých expozic a výstavy v Minigalerii zaplatí namísto 100 Kč jen 40 Kč.

  Speciální vstupné – plné

  100 Kč: J. E. Welzl 60 Kč + snížené vstupné do dalších stálých expozic (včetně Hollara) 40 Kč + Minigalerie zdarma.

  Speciální vstupné – snížené

  40 Kč: J. E. Welzl 40 Kč + další stálé expozice (včetně Hollara) zdarma + Minigalerie zdarma.

 

 • obrázek

 

 • Informace pro zákazníky podle zákona č. 634/1992 Sb. – Zákon o ochraně spotřebitele

  V souladu se zněním § 14 zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, je prodávající povinen informovat zákazníka o podmínkách mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

  Ve všech zařízeních Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvková organizace, je subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů statutární zástupce organizace:

  Ředitelka organizace: PhDr. Marie Gronychová

  Email: marie.gronychova(zavinac)muzeum-sumperk.cz

  Tel.: 583 363 071, 603 174 509

  Web: www.muzeum-sumperk.cz

   

  V případě, že dojde mezi organizací a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 4

  Email: adr@coi.cz

  Web: www.coi.cz/informace-o-adr/

 

 • obrázek

 

 • Na akcích jsou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

 

 • Ceník fotografování svateb na zámku Úsov
   
  Město Úsov pořádá v obřadní místnosti na zámku Úsov svatební obřady. Zámek Úsov pronajímá interiéry (vstupní schodiště) i pro svatební fotografie. Fotografování je možné v běžných otvíracích hodinách zámku pro skupinku max. 15 osob, za účasti průvodce. Doba tohoto pronájmu je 20 min a cena 500,- Kč.
   
  V případě pronájmu jiných prostor za účelem fotografování svateb je stanoven poplatek 1 000 Kč za maximálně 20 minut pro skupinu max. 10 osob.
   
  Při svatebních obřadech není dovoleno v areálu zámku (zámek včetně nádvoří) házení rýže, konfet či okvětních lístků bez předchozí dohody s pracovníkem hradu.

 

 

 • Informace Vlastivědného muzea v Šumperku pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace
   
  Vlastivědné muzeum v Šumperku má všechna svá zařízení umístěna v kulturních památkách. Z tohoto důvodu není možné zpřístupnit pro imobilní občany do důsledků všechny prostory a je nutné postupovat dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky 369/2001 Sb. tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů státní památkové péče. Zcela bezbariérově je díky rozsáhlé rekonstrukci v 90.letech minulého století řešeno pouze muzeum v Zábřehu. Ostatní objekty (muzeum v Šumperku, muzeum v Mohelnici, Památník A. Kašpara v Lošticích, Lovecko-lesnické muzeum v Úsově) jsou pro imobilní přístupné pouze částečně.
   
  Muzeum Šumperk
  Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň, rytířský sál, WC) – nutná asistence zřízence.
  Bezbariérový přístup do Muzejíčka i přednáškového sálu (výstavní prostor, WC, místnost na přebalování dětí, občerstvení).
   
  Muzeum Mohelnice
  Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (výstavní síň, archeologická herna, WC).
   
  Muzeum Zábřeh
  Bezbariérový přístup do výstavních prostor muzea.
   
  PAK Loštice
  Bezbariérový přístup do vstupního podlaží (krátkodobé výstavy, WC) – nutná asistence zřízence.
   
  Lovecko-lesnické muzeum Úsov
  Bezbariérový přístup do vstupního podlaží a na nádvoří (WC, občerstvení).
TOP