PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Významnou součástí prezentační činnosti muzea je činnost ediční. Vedle vlastivědného sborníku Severní Morava, který vychází již od roku 1957 a v roce 2007 oslavil 50 let své existence, vydalo muzeum řadu publikací. Na prvním místě nutno zmínit Vlastivědu šumperského okresu (r. 1993) a knihu Šumperk- město a jeho obyvatelé (r. 1996). Od roku 1970 pravidelně vycházely ve formě dvoulistů Vlastivědné zajímavosti (čísla 1 – 254), které v současné době najdete na našich webových stránkách. Nepravidelně vycházely malé monografie a katalogy k výstavám. Velmi atraktivní byly katalogy k cyklu výstav o církevním umění Ars longa, vita brevis, menší katalogy byly vydány i ke stálé expozici Z dějin Mohelnicka nebo Pravěk Mohelnicka. Od roku 1965 vydává Vlastivědné muzeum v Šumperku (tehdy Vlastivědný ústav) nepravidelně Knihovničku Severní Moravy. Bibliografie Knihovničky Severní Moravy je vždy součástí Bibliografie vlastivědného sborníku Severní Morava (1 – 50, 51- 75, 76 – 100). Všechny tři díly Bibliografie a také další publikace je možné zakoupit v recepci Muzea v Šumperku i na všech pobočkách VM Šumperk.

V internetové podobě jsou na webových stránkách publikovány i portréty významných osobností Šumperka „Šumperské portréty“, databáze drobných sakrálních staveb regionu „Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku“, dále různé Vlastivědné zajímavosti a odborné články. Zájemci zde také naleznou všechny příspěvky rubrik „Historické okénko Šumperka“ a „Poklady ze sbírek“, uveřejňované rovněž na facebookových stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

 

Severní Morava - formální úprava příspěvků.     (PDF)

TOP