Pro děti a školy

plakát výstavy

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

v mohelnickém muzeu byla 26. listopadu otevřena výstava s názvem Za zimních večerů v chalupách, na kterou bychom Vás rádi pozvali. Výstava přibližuje, jak se v minulosti žilo na venkově a jakým činnostem se lidé věnovali v zimním období, kdy na delší čas ustaly zemědělské práce. Interaktivní formou představuje nejen domácí výrobu, ale i zvyky a obyčeje, které se vážou k zimnímu období. 

Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušet tkaní na skutečném, ale zmenšeném tkalcovském stavu, jednoduché tkaní na rámech, šití polštářku nebo jednoduchého srdíčka pro radost. Dále si zkusí například i to, jak se obšívaly nitěné knoflíky. To bývala na přelomu 19. a 20. století práce určená především dětem. Zajímavá je jistě i ukázka výroby šindelů. V další části výstavy si návštěvníci mohou vyzkoušet kostýmy z adventních mikulášských obchůzek nebo z masopustních obyčejů.

Výše popsané aktivity jsou součástí výstavy. Kromě toho nabízíme možnost objednat komentovanou prohlídku s dílnou, kde si děti mohou vyzkoušet tkaní na rámech a odnést si s sebou kousek vlastnoručně vyrobené tkaniny. Pro starší děti (2. stupeň a střední školy) nabízíme i tvoření ozdobného knoflíku technikou obšívání.

Vstupné na komentovanou prohlídku s dílnou: jednotné 50 Kč.

Vstupné na výstavu bez doprovodného programu: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma.

Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Výstavu Za zimních večerů v chalupách je možné navštívit až do 5. března 2023.

Objednávat se můžete na adrese mohelnice(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo na telefonu 583 430 693.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám i dětem bude v muzeu líbit.

 

plakát výstavy

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

dovolujeme si Vám a Vašim žákům nabídnout prohlídku archeologické expozice Muzea Mohelnice v doprovodu archeologa, jejíž součástí bude i tvořivá dílna a pravěká herna.
Během komentované prohlídky expozice Pravěk Mohelnicka Vás seznámíme s vývojem osídlení regionu Mohelnicka od pravěku až do přelomu letopočtu. Zjistíte, jak vypadal náš region v jednotlivých etapách pravěku, čím se lidé v jednotlivých obdobích živili, kde a jakým způsobem bydleli a co všechno nám zde po nich zůstalo zachováno. Díky pestré škále vystavených sbírkových předmětů, pocházejících z archeologických výzkumů především z nejbližšího okolí Mohelnice, Vám bude přiblížen vývoj jednotlivých kultur nejen v tomto regionu, ale také obecně na severní Moravě.

Po návštěvě expozice je také možné si některá pravěká řemesla vyzkoušet na vlastní kůži v herně, která je vhodná pro všechny věkové kategorie. Najdete zde třeba vertikální tkalcovský stav, pravěkou vrtačku, zrnotěrku, rotační mlýn a také mnoho skládaček a her s pravěkou tematikou. Společně si také vyrobíme malý pravěký šperk, který bude milým dárkem na rozloučenou s mohelnickým muzeem.

Komentované prohlídky budou přizpůsobeny vždy věku a dovednostem konkrétních návštěvníků a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie školních i předškolních skupin.

Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 60 Kč
Délka programu: 60–90 minut (dle domluvy lze přizpůsobit)

Objednávat se můžete po celý rok na adrese barbora.tomesova(zavinac)muzeum-sumperk.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám bude v pravěku líbit!

 

plakát výstavy

Jak vzniká látka na šaty?

Pozvánka na interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou.

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vám dovoluje nabídnout interaktivní prohlídku části stálé expozice s tvořivou dílnou věnovanou textilní výrobě.

Program se věnuje výrobě tkanin od pěstování lnu, jeho zpracování a spřádání až po tkaní látek na stavech. Součástí programu bude poznávání surovin a rostlin používaných k výrobě tkanin, dále ukázka spřádání – děti si mohou vyzkoušet práci na malém dětském kolovrátku – i tkaní na malém funkčním tkacím stavu. Na tkacích rámech nebo kartonech si pak v dílně děti vytvoří funkční kousek tkaniny – podložku nebo prostírání. Získají tak základní praktickou znalost o způsobu výroby tkanin i povědomí o historii dříve důležitého odvětví výroby v našem regionu.

Program je vhodný pro školní i předškolní kolektivy.

 

Vstupné na interaktivní prohlídku s dílnou: 50 Kč

Objednávat se můžete na adrese: maja.kudelova(zavinac)muzeum-sumperk.cz nebo na tel. č.583 363 090.

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se dětem bude v muzeu líbit.

 
 

plakát

Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času.

Vážené paní učitelky a vážení páni učitelé,

dovolujeme si Vás i Vaše žáky pozvat do Památníku Adolfa Kašpara na prohlídku nové Expozice loštických pohárů. Hrnčířství na Lošticku v proměnách času.

K nové dlouhodobé výstavě jsme připravili pro děti, žáky mateřských a základních škol doprovodný program, ve kterém objevíme „tajemství“ středověkých loštických hrnčířů, přiblížíme si technologii výroby unikátních pohárů s puchýřky, a to „od A do Z“, tedy od těžby hlíny přes zpracování keramického těsta, jeho vytáčení na hrnčířském kruhu, vypálení v peci až po vystavení v prodejní polici místního hrnčíře. Společně s archeologem si prohlédneme i nejstarší pravěké keramické nálezy a zjistíme, že i nepodařený výrobek je užitečný. Dozvíme se také, že hrnčíři měli svůj cech a že místní hrnčířská tradice pokračovala až do 20. století.

 

Nabízíme:

komentované prohlídky – vstupné jednotné  30 Kč, pedagogický doprovod zdarma

komentované prohlídky s výtvarnou dílnou – vstupné jednotné 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Délka programu je cca 1,5 hodiny.

 

V případě zájmu se, prosím, objednávejte předem na e-mailu nebo telefonu: Památník A. Kašpara, tel. 583 445 256, mobil 725 477 650,

e-mail:pamatnik.lostice(zavinac)muzeum-sumperk.cz, Mgr. Pavlína Janíčková, tel. 583 363 090, e-mail: pavlina.janickova(zavinac)muzeum-sumperk.cz.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.


 

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd. Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkovým kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese muzea vmsumperk(zavinac)muzeum-sumperk.cz

 

Vstupné na přednášku je 50 Kč.

Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek   (PDF)

 

TOP