MEIS

Logo MEISLogo MEIS

 

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

 

Městské evropské informační středisko Šumperk

 

Městské evropské informační středisko Šumperk (MEIS Šumperk) je součástí informační sítě Europe Direct, která funguje ve všech členských státech Evropské unie (EU). Tato informační síť je koordinována a spolufinancována Evropskou komisí a jejím úkolem je šíření informací a doporučení týkajících se fungování a politik EU a současně aktivně podporovat diskuze o EU na místní a regionální úrovni. Informační střediska poskytují základní služby přizpůsobené místním potřebám, které široké veřejnosti umožňují získat informace, rady, pomoc a odpovědi na otázky legislativy, programů, projektů a možností financování, jež poskytuje Evropská komise členským státům EU. Na území Olomouckého kraje je provozovatelem Informačního střediska Europe Direct, které sídlí v budově radnice na Horním náměstí v Olomouci, statutární město Olomouc.

 

V Olomouckém kraji byla postupně založena městská evropská informační střediska (MEIS), která fungují za podpory střediska Europe Direct Olomouc, Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouc. Informační síť MEIS zabezpečuje informační a prezentační aktivity/projekty vedoucí k podpoře regionální informovanosti o EU a poskytuje zejména následující služby:

  • vyhledávání informací z internetu o EU
  • nabídka informačních materiálů a publikací o EU
  • odpovědi na dotazy veřejnosti týkající se EU
  • zajištění besed, seminářů, soutěží, prezentací a výstav pro veřejnost a studenty na území Olomouckého kraje
  • informace o programech EU v regionu
  • práce s informačními databázemi Evropské komise
  • spolupráce s informačním střediskem Europe Direct Olomouc a ostatními MEIS

 

Projekty:

 

Provozovatelem Městského evropského informačního střediska Šumperk (MEIS Šumperk) je Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace a sídlí v budově šumperského muzea v areálu Pavlínina dvora v Šumperku na adrese:

Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk

Tel.: 583 363 070

e-mail: vmsumperk (@) muzeum-sumperk.cz

web:  www.muzeum-sumperk.cz

 

 

Odkazy související S EU:

Zastoupení Evropské komise v ČR - evropska-unie.cz

Informační středisko Europe Direct Olomouc - europe-direct.cz

Oficiální stránka Evropské unie - europa.eu

Portál Úřadu vlády - euroskop.cz

Informační portál o dění v EU - euractiv.cz

Evropská informační síť pro mládež - eurodesk.cz

Strukturální fondy EU - strukturalnifondy.cz

Agentura pro realizaci a vypracování programu spolufinancovaných z EU - rr-strednimorava.cz

 

TOP