Výukové programy a přednášky

Výukové programy

V rukou restaurátora:

rádi bychom Vám nabídli edukační programy, které máme v šumperském muzeu pro Vaše žáky připraveny k právě otevřené výstavě V rukou restaurátora. Výstava zpracovává téma péče o sbírkové předměty uložené u nás v muzeu a také o památky obecně.  

Při prohlídce výstavy se žáci dozvědí více především o práci muzejního konzervátora a porozumí hlavnímu rozdílu mezi činností restaurátora a konzervátora. Díky pestré škále vybraných předmětů z našich depozitářů, které většinou v posledních deseti letech prošly dílnami restaurátorů, zjistí, že restaurovat lze předměty z různých odvětví historie, téměř všech druhů materiálu i velikostí.

Předškoláci, žáci i studenti si také budou moci - díky bohaté obrazové příloze prezentovaných textů a také díky odbornému výkladu - udělat představu o tom, kolik času si vyžádalo restaurování vybraných kusů, jaké znalosti by měl mít každý restaurátor a konzervátor, zda jsou k výkonu této profese potřeba umělecký talent a znalosti z oborů, jako je historie nebo archeologie, jaké limity renovace uměleckých a historických předmětů přináší a co by mělo být cílem veškerých restaurátorských prací.

Vybrány byly celkem více než čtyři desítky předmětů s důrazem na zviditelnění práce restaurátorů, kteří díky svým dovednostem vrací život věcem jinak běžně odsouzeným k úplnému zániku. Na výstavě jsou k vidění např. restaurované kusy nábytku, textil, sochy, nástěnné obrazy nebo grafiky, archeologické sbírky a jiné.

K výstavě, kterou doporučujeme pro děti od 6 let až po studenty středních škol, budou probíhat komentované prohlídky nebo komentované prohlídky a workshop ve spolupráci s muzejním konzervátorem. Edukační programy budou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

Vstupné:

  • Komentovaná prohlídka: 15 Kč za žáka
  • Komentovaná prohlídka s workshopem: 30 Kč za žáka

Pedagogický doprovod zdarma.

Věříme, že naše edukační programy k výstavě V rukou restaurátora budou pro Vaše žáky dobrou a příjemnou cestou k rozšíření vědomostí k tématu tolik potřebné péče o památky.

V případě zájmu o naše programy se, prosím, předem objednejte na mailu barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz nebo telefonním čísle 583 363 094.

 

České století v komiksu

dovolujeme si Vás pozvat na novou výstavu České století v komiksu, kterou můžete navštívit v Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku

Výstava nabízí zajímavý pohled na významné historické události 20. století z dějin Československa a originální ztvárnění těchto událostí. Devět výtvarníků zpracovalo klíčové okamžiky našich moderních dějin od vzniku Československé republiky v roce 1918 až po její rozdělení v roce 1992. Vznikla tak unikátní série Češi, která přímo navazuje na úspěšný televizní seriál České století, k němuž scénáře napsal spisovatel Pavel Kosatík a režie se ujal Robert Sedláček.

Důležité události pojaté netradičně jako komiks přibližují nenásilnou formou dějiny našeho státu a oslovují mladou generaci čtenářů. Autory jednotlivých dílů jsou Ticho 762, Vojtěch Mašek, Marek Rubec, Štěpánka Jislová, Vojta Šeda, Karel Jerie, Jiří Husák, Karel Osoha a Dan Černý.

Kromě již hotových komiksových stránek mají návštěvníci možnost vidět také jednotlivé fáze tvorby komiksu – od prvotních skic, kreseb tužkou a tuší až po digitální koloring.

K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky pro žáky základních i středních škol.

 

Cena komentované prohlídky: 15 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Vstupné na výstavu bez komentované prohlídky: 15 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

 

Výstava potrvá do 9. června 2019.

V případě zájmu si můžete komentované prohlídky objednávat na e-mailové adrese pavlina.janickova@muzeum-sumperk.cz nebo na tel. 583 363 090.

 

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd. Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkovým kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 583 363 074, zajišťuje Mgr. Eva Šebestíková (eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz) nebo na adrese muzea (vmsumperk@muzeum-sumperk.cz). 

 

Vstupné na přednášku je 20 Kč.


Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek

 

TOP