Výukové programy a přednášky

Nabídka přednášek

Vlastivědné muzeum přichází s nabídkou souboru přednášek, které by přispěly ke zkvalitnění výuky, k prohloubení poznatků z regionální historie, literatury a přírodních věd.Pracovníci muzea jsou po vzájemné domluvě schopni a ochotni přizpůsobit svůj výklad věkových kategoriím žáků a studentů od základních informací až po vysoce odborný výklad. Přednášky se mohou konat v novém přednáškovém sále, který se nachází ve východním křídle muzea, dále v muzeích v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, na zámku v Úsově nebo přímo ve Vaší škole.


V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 583 363 074, zajišťuje Mgr. Eva Šebestíková (eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz) nebo na adrese muzea (vmsumperk@muzeum-sumperk.cz). 

 

Vstupné na přednášku je 20 Kč.


Přednášky uskutečněné mimo muzeum budou zpoplatněny formou vstupného.

Seznam přednášek

 

 

 

Výukové programy

 

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

 

rádi bychom Vám nabídli edukační programy, které máme v šumperském muzeu pro Vaše žáky připraveny k právě otevřené archeologické výstavě Cesty k domům. Výstava zpracovává téma vývoje lidských obydlí do přelomu letopočtu a je obohacena o celou řadu interaktivních prvků.

Každému ze sedmi zastoupených období pravěku (paleolit až latén) je věnován výklad jak o období samotném, tak o dosavadních znalostech tehdejší architektury. Textová část výstavy je doplněná velkoplošnými 3d modelacemi podoby domů, vycházejícími z půdorysů domů odkrytých při archeologických výzkumech na našem území, a dále také výběrem předmětů z každodenního života tehdejších společností. Díky pestrému zastoupení sbírkových předmětů je možné si lépe přiblížit způsob života lidí v jednotlivých etapách pravěku a vést s dětmi diskuzi na toto téma.

Předškoláci, žáci i studenti si také budou moci - díky bohaté obrazové příloze posterů a také výkladu archeologa - udělat představu o tom, jak čeští archeologové dokáží zrekonstruovat podobu domů v jednotlivých obdobích, která část domu je archeologicky doložitelná a nakolik jsou vědci k sestavení původní podoby domu nuceni pátrat v analogických situacích ze zahraničních výzkumů.

Dominantou výstavy jsou modely obydlí v životní velikosti, do kterých je možné vejít. Prvním z nich je chýše lovců a sběračů, druhým modelem je pak rekonstrukce domu z období pozdní doby kamenné postavená podle nálezů na výšinné lokalitě Hlinsko (okr. Přerov). Každý návštěvník jistě ocení množství exponátů, které může prozkoumat i hmatem - výstava je totiž určena i pro zrakově handicapované návštěvníky. Jedná se především o soubor replik keramických nádob, které byly vyrobeny při experimentálním výpalu keramiky v Archeoparku pravěku Všestary, dále např. repliky pazourkových nástrojů, modely sbírkových předmětů vyrobené za pomoci 3d technologie a další. K vidění jsou také zmenšené modely domů zapůjčené z jiných institucí, např. v Brně, Přerově nebo Prostějově.

K výstavě, kterou doporučujeme pro děti od 4 let až po studenty středních škol, budou probíhat komentované prohlídky a komentované prohlídky s tvořivou dílnou. Edukační programy budou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Pro starší děti máme připraveny pracovní listy.

Ceny:

  • Komentovaná prohlídka:  20 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma
  • Komentovaná prohlídka s tvořivou dílnou: 30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

 

Výstava potrvá do 17. 9. 2017.

Věříme, že naše edukační programy k výstavě Cesty k domům budou pro Vaše žáky dobrou a příjemnou cestou k osvojení si učiva probíraného v hodinách vlastivědy a dějepisu. V případě zájmu o naše programy se, prosím, předem objednejte na mailu barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz nebo telefonním čísle 583 363 094.

http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/nase-muzea/muzeum-v-sumperku/program-spk/1276-cesty-k-domum

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás v muzeu!


   

 

 

TOP