Grafika

Václav Hollar
Aeneas a Andromache

Václav Hollar
Jupiter a žáby

Václav Hollar
Medvěd a včely

Václav Hollar
Mladík a kočka

 

Václav Hollar
Lev a liška

Václav Hollar
Koncert andílků na zemi

Václav Hollar
Jaro

 

Václav Hollar
Zima

Václav Hollar
S. Marie Ouerś in Southwarke

Václav Hollar
Pohled na kostel sv. Pavla od východu

 

Václav Hollar
Pohled na kostel sv. Pavla od východu

Václav Hollar
Titulní list

Václav Hollar
Alžběta, hraběnka z Lenoxu

 

Václav Hollar
Vesnický přívoz (dle P.Brueghela)

Václav Hollar
Jezdec (dle J. Wildense)

 

Václav Hollar
Galéra

Václav Hollar
Filip IV. Španělský

Václav Hollar
Hieronymus Vestonius hrabě z Portlandu (dle van Dycka)

 

Václav Hollar
Henrietta Maria, manželka krále Karla I. (dle van Dycka)

Václav Hollar
Dvě dívčí hlavy

Václav Hollar
Selka z Čech

 

Václav Hollar
Titulní list

Václav Hollar
Leopard

 

Václav Hollar
Slon

Václav Hollar
Motýli a můry

 

Václav Hollar
Zahradnické práce

Václav Hollar
Aeneis

Václav Hollar
Aeneis

Václav Hollar
Autoportrét (dle Meyssense)

 

Václav Hollar
Anglická šlechtična

 

 

TOP