Obrázky na skle

Sv. rodina

Sv. Trojice

Panna Marie poutní zv. škapulířová

Eleusa

 

Prvotní hřích – Adam a Eva u stromu poznání

Sv. Barbora

Kalvárie

 

Diptychová kompozice: sv. Martin a sv. Jiří

Zasnoubení Panny Marie

 

Výjev z legendy - setkání sv. Jenovéfy s manželem

Klanění tří králů

 

Výjev z legendy - pohřeb sv. Jenovéfy

Poslední soud

 

6. a 9. Zastavení Křížové cesty

Kalvárie, sv. Kateřina, sv. Antonín Paduánský

 
TOP