Malba

 

 

Anonym
Portrét Eleonory Heiderichové

Anonym
Portrét Johanna Heidereicha
 

Anonym
Sv. Jan Křtitel

 Anonym
Prodavačka ovoce

(kopie dle Murilla)
 

 

Anonym
Svatá Rodina na útěku

Anonym
Příprava na ples

Anonym
Svatý Jiří

  L. Tauletz
Nanebevzetí Panny Marie
 

Anonym
Svatý Zachariáš

Anonym
Světec

Anonym
Svatý František

 
TOP