Vlastivědný sborník Severní Morava

Vyšel 105. svazek Severní Moravy

 

SM - důležité pokyny pro autory příspěvků (PDF). (17. 1. 2020)

Autoři jsou povinni vypracovat text ve shodě s obecně přijímanými principy etiky vědecké a odborné práce, musejí být držiteli autorských práv k obrazovým materiálům, popř. si musejí před publikováním fotografií zajistit autorská práva u jejich vlastníků. V příspěvku musejí uvádět celé jméno vlastníka autorských práv k fotografii, popř. další informace požadované vlastníkem těchto autorských práv. Příspěvky musejí být původní, autoři se zaručují, že již nebyly zveřejněny v jiném periodiku, a dávají souhlas s publikací připraveného textu i obrazového materiálu ve vlastivědném sborníku Severní Morava.

 
 
Obsah:
 

Zdeněk Doubravský: Rozhojňování stolních statků olomouckého biskupství na mírovském panství v předbělohorském období ve srovnání s panstvím hukvaldským

Josef Faltičko: „Es ist vollbracht!“ Drobné sakrální památky na území bývalé farnosti Nové Losiny

Vojtěch Vyskočil: Želvušky a jejich vztah s mechorosty

Lucie Augustinková: Johann Ernest Klapperoth a Šumperk

Petr Možný: Interbrigadista Alois Kapl, pozdější vedoucí kina Oko

Zbyněk Žouželka: František Hekele (1909–1969). Dvojí výročí významného vlastivědného pracovníka a spoluzakladatele vlastivědného sborníku Severní Morava

Kristina Lipenská: Jílkův Šebestián jako projev zrcadlení Palachova a Zajícova činu v umění

Michaela Kollerová: Pryč s nimi! Odstranění soch J. V. Stalina a K. Gottwalda v Šumperku

Jakub Halama, Vladimír Goš: Počátky Libivé ve středověku aneb „Archeologie půdy domu“

Barbora Tomešová: Nalezen unikátní depot stříbrných mincí

Lenka Müllerová: Vlasové šperky ze sbírky šumperského muzea

Kristina Lipenská: Sobotínský pobyt sochaře Jiřího Beránka

Lenka Müllerová: K životnímu jubileu historičky umění PhDr. Mileny Filipové (* 1944)

Magda Zmrhalová: Devadesáté narozeniny prof. RNDr. Bronislava Hlůzy, CSc.

Magda Zmrhalová: RNDr. Zdeněk Gába osmdesátníkem

Magda Zmrhalová: Setkání bryologů a lichenologů ve Zlatých Horách

Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2018

 

Předplatné je možno objednat zasláním emailu na magda.gronychova@muzeum-sumperk.cz .