Sv. Jan Nepomucký, pod zámkem

Úsov, sv. Jan Nepomucký pod zámkem, cesta do části Podlesí, pol. 18. století

 

 

Na jednom stupni je posazen obdélný sokl o půdorysu kříže (celková délka soklu = 110 cm, délka delší strany soklu = 68 cm, celková šířka soklu = cca 60 cm), sokl je v horní části odstupněný. Nasedá na něj hranolový podstavec, který je z obou stran podepřený volutovými bohatě dekorovanými křídly. Křídla jsou zdobená andělíčky a akantovými ratolestmi. Střední část podstavce (v = 85 cm, š = 52 cm) je zdobená v čelní straně akantovým dekorem, v kartuši je erb, ale nelze blíže určit, o který rod se jedná (pískovec je zvětralý). Jednoduchá profilovaná římsa odděluje podstavec od dříku (v = 60 cm, š = 61 cm v základně), který je bohatě zdobený rostlinným dekorem, po stranách je prohnutý s volutovým vlysem. Dřík zakončuje jednoduchá římsa nesoucí plastiku sv. Jana Nepomuckého, který má u nohou tři hlavičky andílků (jednu okřídlenou v čelní části, druhou na pravé straně a třetí na levé). V levé ruce drží sv. Jan kříž s tělem Krista, který mu přidržuje další anděl. Jan je oděn do barokního kněžského šatu, na hlavě má biret.

 

STAV: Pískovec je zvětralý, detaily jsou málo čitelné, některé vůbec, sv. Janovi chybí prsty na levé ruce, má pokřivenou svatozář.

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, zpracováním podobná dílům předního barokního sochaře Johanna Strumera, je k vidění pod zámeckým kopcem.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/218/

 

Socha sv. Jana Nepomuckého je od 17. 3. 2004 prohlášena za nemovitou kulturní památku.

NKP č.

Č. parc. 293/3

 

Sousoší z maletínského pískovce s datací 1714 bylo vytvořeno na dvoustupňovém podstavci. Jeho čelní stranu zdobí reliéfní kartuš s bohatým akantovým ornamentem a pentlí. Figuru světce doprovází anděl.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=540570&sequence=9&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C3%9Asov&municipalityPart%5B0%5D=%C3%9Asov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Památkově chráněno od 17. 3. 2004.

 

TOP