Sv. Jan Nepomucký, naproti zámku

Úsov, sv. Jan Nepomucký naproti zámku, 1724

 

 

Na dvou stupních o půdorysu osmihranu stojí na soklu a podstavci socha sv. Jana Nepomuckého. Podrobnější popis viz níže.

 

STAV: po restaurování

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána do Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1171.

 

Úsov: Socha sv. Jana Nepomuckého v parku naproti zámku

NKP č. 1171

Č. parc. 319/1

Na dvou kamenných stupních je čtyřhranný sokl se zkosenými hranami. Ve čtvrtině výšky dělí profilovaná patka hladkou spodní část od horní části soklu, zdobené na zkosených hranách pilastry s volutou. Dolní část soklu je zdobena pásem akantových květů, plochy soklu vyplňují plastické kartuše. Na přední straně je rolverkově zdobený dělený erb Františka Václava z Thanenbergu (dole stromek, nahoře dvě šesticípé hvězdy, v klenotu orličí křídla s hvězdami a přední polovinou koně). Na pravé straně je nápis kapitálou: MANGO / FAMA / PERI:/ CLITANTIVM / PATRONO / INVICTO SIGILLI / CONFESSIONIS / SECRETARIO / MARTIRI / STELLIS / CORONATO/, 

Na levé straně: D: FRANC : / WENCES : NOBIL : /  DE THANENBERG / TVNCTEMPORIS / SERENISSIMI / OPAVIE ACARNOVIAE / REGNANTIS DVCIS / et  GVBERNATORIS / DOMUS LICHTENSTEIN / CONSILIARIVS / ÖECONOMICVS et/ COMPLVRIVM / DOMINIRVM / INSPECTOR/

Na zadní straně nápis s chronogramem HVNC / COLLOSSVM / DEVOTIONIS / ERGO DEDICAT / ANNO CANO: / NIZATIONIS /  DIVI IOANNIS NEPOMUCENI / PATRONI / SVI / . Pod kartuší je letopočet 1724.

Podstavec zakončuje římsa půdorysně odpovídající tvaru soklu, nad ní je kulatý soklík zdobený čtyřmi volutovými křídly. Světec je obvyklého ikonografického typu: v tradičním oděvu, stojí v kontrapostu, v levé ruce drží biret, pravou má na prsou, kolem hlavy kovovou svatozář s hvězdami, u nohou má andílka, který mu podává krucifix. Celé dílo je umístěno na cihlové podnoži, vybudované zřejmě při přemísťování z původního místa u dnešního obecního úřadu.

Zdroj:http://pamatkovykatalog.cz/?element=539114&sequence=6&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C3%9Asov&municipalityPart%5B0%5D=%C3%9Asov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

 

Sv. Jan Nepomucký u zámku

Socha sv. Jana Nepomuckého s andělem držícím kříž s korpusem Krista, osazená

na válcovém podstavci s volutovými křídly. Na podstavci je erb Františka Václava

z Thanenberku a tři latinské nápisy s letopočtem. Barokní socha pochází z roku 1724,

je zhotovena z maletínského pískovce, který se od 15. století těžil v nedalekém Maletíně

a v širokém okolí jej kameníci používali ke zhotovování kamenných křížů a soch. Socha je umístěna na návrší před zámkem v Úsově. Její okolí najdete upravené, s žulovým chodníkem a lavičkami. Úprava byla provedena v roce 2000 zároveň s nově vybudovaným parkovištěm pro návštěvníky zámku.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-sochy-usov

 

TOP