Kříž, na cestě do Police

Úsov, kříž na levé straně silnice do Police, 1. polovina 19. století

 

 

Na jednom stupni je posazen hranolový sokl s předsunutou střední částí. Na čelní straně je ve vpadlém rámci reliéf s nástroji mučení Krista (kopí a houba) a věncem. Sokl je v horní části odstupněný a nasedá na něj hranolový podstavec podepřený volutovými křídly. Podstavec je zdobený reliéfem Jana Křtitele (atribut – beránek u nohou) v mělké nice. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, ve středu čelní strany je reliéf trojúhelníku s božím okem. Na štít navazuje široká profilovaná římsa, v rozích zdobená akantovými lístky. Krátký dřík je v dolní části volutově rozšířený, v přední části s reliéfem eucharistie a je zakončený širokou profilovanou římsou s okřídlenou hlavičkou anděla na čelní straně. Následuje jednoduchý kříž s Kristem.

 

STAV: dobrý, po rekonstrukci, pískovec je mírně zvětralý

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Kříž k Polici je mohutný pískovcový kříž z maletínského pískovce. Pochází z 1. poloviny

19. století. Opravený kříž najdete na návrší mezi Úsovem a Policí. Je majetkem města Úsov.

V roce 2002 byl kříž ze sbírek občanů a města opraven a slavnostně za přítomnosti jednoho sta občanů i vysvěcen knězem ze Zábřeha.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

 

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2008, Mária Kudelová.

 

TOP