Kříž směrem na Stavenici

Úsov, kříž na levé straně silnice ze Stavenice do Úsova, 1849

 

 

Na dvou stupních stojí obdélný hranolový nahoře odstupňovaný sokl o půdorysu kříže. Na něj nasedá podstavec stejného půdorysu, v čelní straně v mělké nice je reliéf P. Marie Bolestné a vzadu nápis v rytém rámci: Errichtet zur ehre Gottes und Maria von Franz und Maria Czulik in Jahre 1849. Podstavec zakončuje rozšířená profilovaná římsa nesoucí dřík. Dřík je v dolní části volutově rozšířený a zdobený akantovým ornamentem. Ve střední části dříku je vpadlý rámec s reliéfem kalicha s hostií, obilnými klasy a vinnou révou (symboly eucharistie). Dřík zakončuje trojúhelný štít, který nese kříž s tělem Krista.

 

STAV: dobrý, restaurováno

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

http://www.znatemapu.cz/drobne-pamatky-krize-usov

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

 

 

 

TOP