Kříž na návsi

Úsov, kříž na návsi, 1839

 

 

Kříž stojí na kamenném stupni, na němž je umístněn hranolový sokl zdobený v čelní straně rámcem s vykrojenými rohy. Na sokl nasedá odstupněný podstavec, v čelní straně s reliéfem v mělké nice – Panna Marie Bolestná – polopostava na oblaku. Na bocích v nikách reliéfy – sv. Josef s lilií a sv. Barbora (rovněž polopostavy na oblaku). Na zadní straně podstavce je dedikační nápis: ERRICHTET / von / Joseph Dobratski / Anno / 1839. Podstavec je zakončen profilovanou rovnou římsou a na ni nasedá dřík kříže, který je ve spodní části zdobený volutami, ve středu mezi nimi je akantový list, nad ním reliéf kalicha. Dřík je zakončen segmentovitě do oblouku vzepjatou římsou a na ni nasedá jednoduchý kříž s Kristem a nápisem INRI.

 

STAV: Kříž byl v nedávné době restaurován.

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

 

Fotografie ze dne 16. 6. 2010, Mária Kudelová.

 

LITERATURA:

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

http://www.znatemapu.cz/drobne-pamatky-krize-usov