Sloup se sochou Panny Marie

 

Sloup se sochou Panny Marie, 1716

Na třech stupních stojí hranolový sokl, který má ve všech čtyřech stranách v zahloubených rámcích reliéfy – symboly pěti ran Kristových, mariánský monogram, monogram Krista IHS se třemi hřeby v paprsčitém kotouči a reliéfní poprsí sv. Jana Nepomuckého. Na rámu nad reliéfy je tesaný text: „RENOV / IM / IAH : /1868 VON D: FRAU / ANTONIA SCHULZ / GEB. BARTUSCH.“ Nad reliéfem pěti ran Kristových je na plintu pod sloupem nápis: „RE 1852“ a nad reliéfem s písmeny IHS je datace: „1716“.

Sokl je zakončen profilovanou římsou nesoucí hladký sloup zakončený čtyřbokou hlavicí s okřídlenými hlavičkami andílků, které jsou zlacené. Na hlavici je postavena figura Panny Marie s Ježíškem sedícím na její pravé ruce a držícím jablko, v levé ruce drží Marie žezlo. Koruny a královské atributy jsou pozlaceny.

 

STAV: restaurováno v letech 2012–2013

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2007, 1. 11. 2013 a 26. 9. 2016, Ivana Valentová.

 

 

LITERATURA:

Mariánský sloup je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1152.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=535026&sequence=5&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Sloup se sochou Panny Marie byl postaven v roce 1716 na památku ukončení morové epidemie, která postihla tehdejší Šilperk (dnes Štíty) v letech 1713–1715. Patří mezi nejstarší kamenosochařské památky ve Štítech. Jedná se o barokní skulpturu s prvky lidového charakteru.

Během let prošel několikrát renovacemi, a to v roce 1852, 1868, 1996 a naposledy v letech 2012–2013.

Valentová, I.: Střípky ze Šilperska a Štítecka. Morový sloup se sochou Panny Marie – 300 let. Štítecký list, 5. 12. 2016, č. 6, s. 10.

http://www.stity.cz/wp-content/uploads/2016/12/%C5%A0t%C3%ADteck%C3%BD-list-%C4%8D.6-2016.pdf

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/13282

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

https://www.turistika.cz/mista/stity-barokni-morovy-sloup-se-sochou-panny-marie/detail

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

 

TOP