Sousoší Kalvárie před Valentovým statkem

 

Sousoší Kalvárie před Valentovým statkem, 1808

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu kříže, čelní strana je konvexně prohnutá. Na sokl nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly zdobenými šrafováním a květinovým dekorem. Na podstavci je v dolní části rytý rámec s rozvilinovým dekorem a nad tím je reliéf s námětem klečící Máří Magdaleny, který je po stranách lemován svislým pletencem a květinovým dekorem v horních rozích. Nad reliéfem je zavěšen plastický nahoře stočený feston, který přechází na boční strany podstavce. Podstavec zakončuje široká profilovaná římsa zdobená zubořezem a lístkovcem. Římsa je segmentově vypnutá a ve středu je zdobena plastickým reliéfem holubice – Duch svatý. Na zadní straně podstavce je rytý německý nápis: Errichtet  von Joseph Schember Ehegattin Franciska gebohrne Philip den 7 July 1808. Pod nápisem je jednoduchý rostlinný motiv. Na římse jsou po stranách umístěny sochy se zlacenou svatozáří – vlevo Panna Marie lomící rukama a vpravo truchlící sv. Jan. Mezi sochami je postaven dřík, který je ve spodní části mírně rozšířen a zdoben pletencem. Střední část dříku s dvojitým rytým rámcem je po stranách zdobena penízkovým motivem a bohatým plastickým reliéfem se třemi růžemi a drobnými kvítky a lístky. Ryté rámce jsou také i v bočních stranách dříku. Profilovaná římsa zakončující dřík je segmentově vypnutá a ve středu přerušená a stočená do volut, do kterých je zavěšen plastický klasicistní ve středu stočený feston, který přechází na boční strany dříku, kde je symetricky zavěšen. Kříž s tělem ukřižovaného Krista má patku zdobenou pletencem. Dynamicky je pojata rouška na těle Krista.

 

STAV: dobrý, na plastikách P. Marie a sv. Jana je na několika místech zelený mech

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 8. 8. 2012, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

 

Sousoší je zapsáno v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1155.

Původně stála Kalvárie vedle školy č. p. 225, přemístěno na nám. Míru.

V roce 1986 bylo sousoší restaurováno.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=534370&sequence=3&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/23112

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

TOP