Kříž u kostela

Police, kříž před kostelem sv. Mikuláše, 1830

Na jednom stupni stojí obdélný nahoře odstupněný sokl s předsunutou střední částí. Na čelní straně soklu je reliéf s rostlinným motivem. Podstavec je ve stejném půdorysu, ve střední části je reliéf P. Marie Bolestné, umístěný v mělké nice, boční části jsou zdobené visícími festony a v bočních stranách podstavce jsou tři kanelury. Pod reliéfem je rytý text: „TENTO KŘIŽ GEST POSTAWENY Z POZUSTALOSTY IAKUBA WIDRMANNA W ROKU 1830.“ Podstavec zakončuje do segmentu prohnutá, profilovaná a bohatě zdobená římsa, která nese dřík po stranách s konzolami zdobenými volutami a rozvilinami. Spodní část dříku vyplňuje reliéf s motivem eucharistie (kalich, vinná réva a obilné klasy), horní část je zdobena dvěma okřídlenými hlavičkami andílků. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na kterou navazuje jetelový kříž s tělem Krista.

STAV: Pískovec místy zvětralý a oprýskaný, kříž je u patky zpevněn dvěma kovovými pásy, chybí plastiky na konzolách – sv. Florián, světec s holí a knihou (?).

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

http://www.drobnepamatky.cz/node/16981

 

Kříž zapsaný v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1090/2. V záznamech je uvedena chybná datace 1850.

http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1140457

 

 

 

TOP