Kaple sv. Trojice

Police, kaplička Nejsvětější Trojice, 1818

 

Zděná sakrální památka se nachází mezi stromy na pravé straně silnice z Úsova do Police. Kaplička je obdélného půdorysu (d = cca 180 cm, š = 283 cm) s polygonálním zakončením. Fasáda je bez zdobení, jednoduchá, zakončená oběžnou korunní římsou. Štít ve tvaru trojúhelníku má v čelní straně čtvercovou niku. Střecha pokryta lámanou břidlicí. Vstup je obdélný, dveře nejsou, místo nich kovaná mříž. Uvnitř je přes celou zadní část zděný podstavec (obložený červeným cihlami), uprostřed je v čelní straně bílý kříž, podlaha z lámaného kamene. Vstupní práh je také z cihel, položených vedle sebe na šířku.

 

STAV: rekonstruováno, nově natřeno, nová střecha

MATERIÁL: cihly, břidlice, kov

 

 

LITERATURA:

 

Kaplička je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1091.

Č. parcely 141 vpravo od silnice Úsov–Police před rybníkem.

Zaklenuta valenou klenbou, přecházející v konchu. V průčelí vchod se segmentovým záklenkem. Průběžná hlavní římsa je v průčelí zastřešena pultovou stříškou břidlice. Drobná empírová stavba zlidovělého charakteru z roku 1818.

http://pamatkovykatalog.cz/?element=538122&sequence=12058&page=483&action=element&presenter=ElementsResults

 

U kaple roste Urbánkova lípa, chráněný strom. Vysazena kolem roku 1918 u kapličky na místě staré lípy, která se rozpadla. Novou lípu vysadil statkář Jan Urbánek. Prapředek Jana Urbánka na tomto místě shodil z koně správce panství a usekl mu hlavu rýčem kvůli sporu o vrácení polického rybníka do majetku rodiny Urbánkovy. Rybník i s usedlostí č. p. 44 rodině připadly zpět na základě občanského zákoníku Josefa II. z roku 1811, což vrchnost odmítala akceptovat. Spor vyústil v již zmíněnou tragédii. Na místě, kde se odehrála, vystavěla rodina roku 1818 kapli. Kaple je zasvěcena Nejsvětější Trojici.

 

Stav v roce 2016 – doplněn do niky obrázek Nejsvětější Trojice.

http://www.drobnepamatky.cz/node/12403

 

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

TOP