Kříž, na Trpíně

 
Palonín, kříž za Palonínem na polní cestě směrem na Trpín, 1816.
 
 
Kříž je zaznamenaný v indikační skice z rku 1834, kde stojí v křižovatce dvou cest, dnes je zde zachována pouze jedna cesta.
Na jednom stupni je hranolový v horní části odstupněný sokl, na který navazuje hranolový nižší podstavec zdobený reliéfem P. Marie Bolestné v pletencovém rámci. V čelní části soklu je nápis: Tento křiž gest wystaweny z nakladu Františka Kussiho a manželky Terezie z Palonina roku 1816. Na pravé straně je podstavec zdoben rytým rámcem s vykrajovanými rohy. Široká profilovaná římsa odděluje podstavec a dřík, který nese reliéf se symboly mučení Krista (kopí, houba na holi, důtky, třtina a provaz) a ve spodní části džbán (symbol krve Krista). Na bocích jsou na dříku ryté rámce s vykrajovanými rohy. Dřík zakončuje rozšířená římsa ve středu s rozetou s písmeny IHS, na kterou nasedá litinový jetelový kříž s tělem Krista.
Palonínská kronika obsahuje záznam o kříži u polní cesty z Palonína do Hrabí, či k Červené Lhotě. Byl postaven roku 1816 a vysvěcen farářem Valentinem Frankem.
 
LITERATURA:
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 101.
 
STAV: pískovec je zvětralý, na některých místech praskliny, P. Marie Bolestná má uražený nos a část pletence také chybí.
MATERIÁL: pískovec, litina.
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 43,171‘
E 16° 57,593‘
286 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx
 
 
TOP