Vacetín - Boží muka na okraji obce
Vacetín - kříž u kaple
Vacetín - kaplička se zvoničkou
Vacetín
Líšnice
Líšnice - kříž po levé straně na Vyšehorky
Líšnice - kaple na křižovatce do Loštic
Líšnice - kamenný kříž na návsi
Pavlov - socha Panny Marie u kostela
Pavlov - kříž u školy
Pavlov - Boží muka na cestě do Žádlovic
Zavadilka - kříž na začátku obce
Zavadilka - kaple se zvoničkou
Pavlov
Zavadilka
Lechovice - kříž u kapličky
Lechovice - kaplička se zvoničkou
Lechovice
Štíty
Heroltice
Crhov
Březná
Kříž pod Hudouskovými, U Parku
Sv. Trojice - ulice Na Pilníku - dříve Školní
Sv. obrázek před mostem, ulice Široká
Socha sv. Anny u hřbitova
Sloup se sochou Panny Marie
Kříž před kostelem
Sousoší Kalvárie před Valentovým statkem
Bartoňův kříž
Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou
Kříž za potokem
Kříž před Holubcovými
Kříž vpravo dole před zastávkou
Areál kostela kříž s Ježíšem
Sv. obrázek při staré cestě z Crhova
Svatý obrázek pod Koubkovými
Křížek na lípě za hřbitovem
Crhov - kříž u silnice
Kříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na Crhov
Crhov, kříž na hřbitově
Joklíkův kříž
Rozcestí Březná - Heroltice
Kříž u Wonků
Březná opravená sv. Trojice, ren. 2017, zapsaná v Seznamu
Sv. Jan Nepomucký, pod zámkem
Sv. Jan Nepomucký, naproti zámku
Kříž u kostela
Kříž, na cestě do Police
Kříž v části Pančava
Kříž směrem na Stavenici
Kříž na návsi
Kaple sv. Rocha
Boží muka na konci obce
Sloupová boží muka v poli
Sloup se sv. Trojicí v centru
Kříž v centru u školy
Kříž u silnice na konci obce směrem na Zvoli
Sv. Jan Nepomucký
Pieta na návsi
Kříž u pily
Kříž u kostela
Kaple sv. Trojice
Boží muka u vedlejší silnice směrem na Třeštinu
Torzo božích muk na okraji lesa
Kříž u cesty do Nových Losin
Kříž u bývalé hasičské zbrojnice na Elbě
Kaplička na Elbském kopci
Kaplička nedaleko čp. 51
Sousoší Kalvárie u kostela sv. Isidora
Misijní kříž u kostela
„Lurdská jeskyně“ u čp. 62
Kříž u čp. 91
Kříž u čp. 82
Kříž u čp. 36
Kříž na hřbitově
Kaple Panny Marie
Drechslerův kříž u čp. 77
Zaniklá osada Elba
Nové Losiny
Úsov
Rájec
Police
Nové Losiny
Litinový kříž u hřbitova
Kříž u kulturního domu naproti domu č.p. 111
Kříž u kostela v zahradě domu č.p. 16
Kříž směrem na Mohelnici
Kříž směrem na Háj
Hamalova boží muka
Třeština, boží muka na křižovatce silnice z Police do Třeštiny a z Dubicka do Třeštiny
Třeština
Kříž u kapličky
Kříž po pravé straně silnice před obcí
Kaplička se zvoničkou
Kříž v poli mezi Újezdem a Vyšehorkami
Újezd
Veselí
Kříž u domu č. 48
Boží muka v zátáčce, směrem na Úsov
Boží muka mezi Stavenicí a Úsovem
Kříž směrem na Vyšehorky, 1881
Kříž směrem na Mohelnici
Kaplička
Smírčí kříž
Zhánělův kříž u MŠ
Socha Panny Marie na návsi, 1897
Socha Panny Marie na návsi
Panna Marie Immaculata
Kříž po straně na silnici do Loštic
Kaple v poli u Moravičan
Kaple sv. Floriána
Kaple směrem na Doubravici
Kamenný kříž směrem na Mohelnici
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kaple
Kamenný kříž u kaple
Kaplička v zámecké zahradě
Kříž ve vsi u č. 533
Kaplička na návsi
Kříž u kapličky
Litinový kříž u papírny
Kaplička se zvoničkou
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kříž, na Trpíně
Kříž v poli mezi kapličkou u Palonína a sochou PM za Lošticemi
Kříž u kostela
Kříž u dálnice
Kaplička sv. Pavlíny, směrem na Loštice
Sv. Jan Nepomucký, směrem na Mohelnici
Kříž na Obectov
Kříž na Olomoucké ulici
Kříž u ZD
Pieta na silnici k Moravičanům
Sv. Jan Nepomucký na mostě přes Třebůvku
Boží muka u Chloumku do Žádlovic Na Budíně - zaniklá
Kříž u kostela sv. Prokopa tzv. misionářský
Boží muka pod Chloumkem na Žádlovice
Boží muka při cestě z Loštic na Pešť
Kaplička na Chloumku
Kristus, ul. Moravičanská
Kříž U valchy, směrem na Žádlovice
Obrázek sv. Františka v Lišinách
Pieta naproti pivovaru
Socha Panny Marie na sloupu
Socha sv. Barbory - zaniklá
Kříž na Bradlci na Vlčice
Stavenice
Podolí
Moravičany
Doubravice
Žádlovice
Vlčice
Palonín
Loštice
Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku
TOP