Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou

 

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou, 1825

Na dvou stupních je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí, který má v čelní straně německy nápis: Gestif(l) von den Eheteuten(?) Georg et Rosa Fabianek  Erbachter alhier am 24 oktober 1825. Sokl je na bočních stranách zdoben rytým rámcem s dekorem a se zvýrazněnými rohy. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který podpírají ze dvou stran volutová křídla. Podstavec je členěn dvěma rámci, ve spodním, který i plasticky vystupuje, je pomocí ryté linie vytvořen širší rámec, který je ve středu horního okraje přerušen a stočen do volut. Nad ním je druhý rámec s vybranými rohy, v ploše s reliéfem sv. Jiří. Boční volutová křídla jsou zdobena ze stran rytým rámcem uvnitř s rostlinným dekorem. Vrchol podstavce zakončuje široká profilovaná segmentovitě vypnutá římsa ve středu s ornamentem mušle a kovovým závěsem na lucernu. Na římse jsou po stranách umístěni dva modlící se andělé, mezi nimi je postaven dřík, který má čelní stranu mírně konvexně prohnutou. Na dříku je v reliéfu sv. Rozálie, mladá dívka s věncem růží na hlavě, v ruce drží palmovou ratolest a vedle ní je na soklu košík s květinami. Boční strany dříku jsou zdobeny rytým rámcem uvnitř s dekorem a horní hrana je zvýrazněna odstupněním. Vrchol tvoří sousoší Nejsvětější Trojice – Bůh Otec s papežskou korunou na hlavě drží mezi koleny kříž s ukřižovaným tělem Krista, ruce má na příčném břevnu. U paty kříže je reliéf holubice – Duch svatý. Bůh má přes ramena plášť, který tvoří pozadí sousoší, na prsou je sepnutý.

 

STAV: pískovec je v dobrém stavu, pravděpodobně po renovaci

 

MATRIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2016, 15. 4. 2018 a 31. 8. 2018, Ivana Valentová.

 

 

TOP