Crhov, kříž na hřbitově

 

 

Kříž na hřbitově, 1904

Na dvou stupních stojí dvakrát odstupněný sokl, v jehož spodní části je datace 1904 a v horní text: „Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne byl tak, umřel živ bude.“ Uprostřed při horní hraně soklu je nad textem připevněna kovová rozeta. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je v horní části přerušen úzkým odskočením, ve zbývající části je v čelní i bočních stranách plastický dekor meandru. Podstavec je v přední straně zdoben litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné v pseudogotické mělké nice. Profilovaná, do segmentu vypnutá římsa zakončuje podstavec, v místě prohnutí je rytý dekor ve tvaru květiny. Římsa nese hranolový dřík, který má v čelní straně v zahloubeném rámci reliéf se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilné klasy a vinnou révu. Na nízké římse je posazen jednoduchý kříž s plastickým korpusem ukřižovaného Krista. V dolní rozšířené části kříže je rytý nápis: DOKONÁNO JEST!

 

STAV: dobrý, kříž je pravděpodobně po nedávné opravě

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

Pozn.: Typologicky je kříž shodný s Joklíkovým křížem z roku 1908, shodná je i výzdoba kříže, jedná se pravděpodobně o stejného autora, případně kamenickou dílnu.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.

TOP