Březná opravená sv. Trojice, ren. 2017, zapsaná v Seznamu

 

Březná, sousoší Nejsvětější Trojice, 1803

Na dvou stupních je postaven odstupněný sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí. Spodní část soklu je zdobena rytými rámci, sokl je v ploše zdoben vodorovným šrafováním, v čelní straně je v oválu nízký reliéf s námětem Adama a Evy v ráji, Adam stojí pod stromem poznání, na druhé straně sedí zamyšlená Eva. Celý ovál je lemován lístky a květy, uprostřed nahoře přechází rostlinný reliéf na římsu zakončující sokl. Profilovaná římsa nese vysoký bohatě zdobený podstavec, který podpírají ze dvou stran volutová křídla, zdobená v čelní straně vodorovným šrafováním a květinovým dekorem z girlandy. Přední část podstavce je zdobena třemi zavěšenými stylizovanými větvičkami, nad nimi ve střední části je reliéf – oblaka, nad nimi zeměkoule se dvěma hlavičkami andělů. Na zeměkouli stojí Panna Marie v rozevlátém šatu, v pravé ruce drží lilii a levou si přidržuje plášť na prsou, bosýma nohama zašlapuje draka. Reliéf s Pannou Marií je po stranách lemován svislým pletencem. Nad reliéfem je zavěšena girlanda tvořená lístky, kvítky a čtyřmi růžemi, která přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšena. Podstavec je zakončen úzkou profilovanou římsou, ve středu segmentově prohnutou, která nese tvarově přizpůsobený vlys s jednoduchým rostlinným dekorem. Nad tím je druhá, mohutnější profilovaná římsa, opět segmentově prohnutá ve středu, zdobena je zubořezem a po stranách nese plastiky modlících se andílků. Navazuje dřík zdobený v dolní části vystupujícím reliéfem polopostav dvou andílků, nad nimi emblém s písmeny IHS, který je lemován květy a lístky. Následuje jednoduchá římsa a na ní je posazeno samotné sousoší Nejsvětější Trojice – Bůh Otec s papežskou korunou na hlavě drží mezi koleny kříž s ukřižovaným tělem Krista, ruce má na příčném břevnu. U paty kříže je zobrazena holubice – Duch svatý, po stranách jsou okřídlené hlavičky andílků. Bůh má přes ramena plášť, který tvoří pozadí celého sousoší, na prsou je sepnutý a je sochařsky ztvárněný i na zadní straně sousoší. Na zadní straně podstavce je rytý černě vyvedený nápis: „O heiligste Dreifaltigkeit erhalte uns in Einigat und nach geendigten Lebens lauf nihm uns in den Himel auf 1803“.

 

STAV: klasicistní plastika s barokními vlivy, po renovaci v roce 2017

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.

 

 

LITERATURA:

Sousoší Nejsvětější Trojice bylo prohlášeno za nemovitou kulturní památku v roce 2003, evidováno pod číslem 100197.

 

Č. parc. 128, k. ú. Březenský Dvůr, Štíty-Březná

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=540818&sequence=10&mode=fulltext&keywords=olomouck%C3%BD&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/21766

 

TOP