Poklady ze sbírek
více +

Poklady ze sbírek

Historické okénko Šumperska
Více +

Historické okénko Šumperska

Vlastivědný sborník Severní Morava
více +

Vlastivědný sborník Severní Morava

Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku
více +

Kříže, kapličky a boží muka na Šumpersku

Vlastivědné zajímavosti
více +

Vlastivědné zajímavosti

Odborné články
více +

Odborné články

Vydané publikace
více +

Vydané publikace

Šumperské portréty
více +

Šumperské portréty

 
Kulovitá nádobka (hrob 5)
Kulovitá nádobka s vysokým hrdlem, které je nasazeno na stlačenou výduť na polokulovitém spodku. Na hrdle běží 5 jemných rýh, výduť je až ke dnu čtyřikrát hraněná.
Slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová). Hrob č. 5 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1958).
Výška 4,3 cm.
Inv. č. A 33982 (foto G. Leite).
TOP