Mezinárodní den archeologie

20. a 21. 10. 2017 od 9 do 16 hodin

Muzeum Mohelnice

U příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který je oslavou archeologie a nadšení z objevování, pořádá Vlastivědné muzeum v Šumperku dvoudenní program pro rodiny s dětmi, školy, školky i jiné zájemce. Přijďte si k nám vyzkoušet, jaký byl život v pravěku a co bylo pro naše předky denním chlebem. V prostorách Muzea v Mohelnici budete moci zkusit, jak se na ohništi pekly placky, otestovat svou zručnost při řezání pazourkovými noži nebo při mletí mouky, zjistit, jak náročné bylo vyrobit jen jednoduchý kamenný nástroj, a mnoho dalšího. K tomu všemu budou probíhat komentované prohlídky stálé expozice Pravěk Mohelnicka, které povede archeolog našeho muzea.

Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší

18. 10. 2017 – 12. 11. 2017

Muzeum Zábřeh

Výstava fotografií šumperské Sanatorky, která bývala domovem pro tisíce dětí, domovem lásky. Na výstavě bude možné také zakoupit novou knihu Šumperská Sanatorka  – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

20 let patchworku v Mohelnici

5. 10. – 26. 11. 2017

Muzeum Mohelnice

Spolek ručních řemesel Mohelnice – sekce patchwork ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku Vás srdečně zve na výstavu patchworku. Návštěvníci si mohou prohlédnout stovky různých textilních výrobků, které jsou zhotoveny specifickou technikou – sešíváním a prošíváním kousků látek nejrůznějších barev a tvarů. Dále vystavují spolky: kroužek patchworku při SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk, Patchwork Danuše Březinová Ostrava, Jehlička o.s., patchwork při SVČ Duha Jeseník.

Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 10. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Setkání kronikářů - Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

3. 10. 2017 od 9:30 hodin

Rohle

 

 

 

Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší

29. 9. 2017 – 31. 10. 2017

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Mimořádná výstava k nově vydané knize. Jedná se o ojedinělou výstavu fotografií šumperské Sanatorky, která bývala domovem pro tisíce dětí, domovem lásky. Součástí výstavy je i promítání krátkých historických filmů ze Sanatorky.

 

 

 

 

Bílá paní a strašidla

23. 9. 2017 od 18.00 do 22 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Návštěvníci se vydají do nejstarších dochovaných prostor hradu za Bílou paní. Součástí prohlídky bude mimořádně hradní ochoz a věže, kde Bílá paní přebývá. V tento večer je také možné setkat se i s ostatními duchy a strašidly, která na úsovském zámku dělají této tajuplné bytosti společnost. Na nádvoří pak mohou návštěvníci vyzkoušet Hádanky pánů z Vlašimi, zámecké kuželky a strašidelný labyrint.                                                                            

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

 

 

 

 

 

 

 

Lubomír Bartoš

22. 9.  – 19. 11. 2017

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Lubomír Bartoš

Výstava k 80. narozeninám autora

Významné životní jubileum šumperského výtvarníka Lubomíra Bartoše připomene podzimní výstava v šumperském muzeu. Bartoš je široké veřejnosti znám především jako činorodý malíř expresivně zachycující jesenickou krajinu a obce širšího regionu. Mezi jeho obrazy najdeme také zátiší, figurální náměty či abstrakce. Slavnostní vernisáž výstavy 22. září 2017 v 17.00 hodin bude pro všechny návštěvníky příležitostí oslavit osmdesátiny umělce. Vedle stálé expozice Bartošových maleb, kreseb a grafik na zámku Úsov se milovníkům umění nyní na šumperské výstavě nabízí jedinečná příležitost nahlédnout do dalších zákoutí autorovy tvorby. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím na e-mail: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz.

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Hrátky se zvířátky

21. 9. – 3. 12. 2017 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Výstava s interaktivními prvky je věnována chovu hospodářských zvířat v minulosti i dnes. Na výstavě budou zastoupena zvířata ze statku, např. kráva, kůň, koza či pes a kočka. Zejména prostřednictvím zábavných her, ale i sbírkových předmětů se návštěvníci seznámí s jejich životem, s produkty, které člověku poskytovala, nebo s tím, jak se lidé o zvířata starali a jak je zobrazovali na předmětech kolem sebe. Děti si budou moci vyzkoušet, jak se dojí kráva nebo jak se pasou ovce, mohou zkusit poznávat zvířátka podle stop, podle srsti či peří a mnoho jiných her a hádanek ze statku. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

Podoby domova

20. 9. – 15. 10. 2017

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Výstava dokumentárních fotografií profesora Jindřicha Štreita týkající se problematiky lidí bez domova.

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. 9. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

Přednáška - Jedlá, nebo jedovatá?

15. 9. 2017 v 17 hodin

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

Vlastivědné muzeum v Šumperku si Vás dovoluje pozvat na besedu s mykologem prof. RNDr. Bronislavem Hlůzou, CSc.  

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křest knihy - Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší

14. 9. 2017 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

Křest knihy, na kterou se mnozí z Vás již dlouho těšili, se bude konat ve čtvrtek 14. září 2017 v 17 hodin v Pavlínině dvoře. Pro návštěvníky bude připravena i malá výstava fotografií Sanatorky a za příznivého počasí na nádvoří muzea také velkoplošné promítání krátkých filmů o sanatoriu z období od třicátých let 20. století až po současnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava hub

14. 9. – 16. 9. 2017

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Již osmnáctá výstava živých hub proběhne ve dnech 14. – 16. 9. 2017 v předsálí Rytířského sálu. Také letos bude během výstavy otevřena mykologická poradna, vedená prof. RNDr. B. Hlůzou, CSc., a Bc. T. Tejklovou. Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní školy a Mateřské školy Stará Ves. Návštěvníci budou mít možnost nechat si své houby odborně určit, ale i poskytnut své nálezy k prezentaci.

Uvítáme jakékoliv druhy hub, které zájemci mohou odevzdávat na recepci šumperského muzea během úterý a středy (12. a 13. 9.).

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Divoká krása Jeseníků

13. 9.  – 18. 11. 2017

Muzeum Zábřeh

Od 13. září mohou návštěvníci zábřežského muzea obdivovat divokou krásu Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: na vzorcích hornin, dermoplastických preparátech ptáků a savců a na herbářových položkách rostlin.                                                                  

Vernisáž výstavy se uskuteční 13. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

Pravěký den

13. 9. 2017 od 9 hodin do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Přijďte se v tento den podívat na výstavu Cesty k domům, kde zjistíte, jak a v čem žili lidé v pravěku – výstavou Vás bude provázet archeolog šumperského muzea. Kromě toho, že se dozvíte řadu zajímavostí o způsobu života pravěkých lidí, budete moci otestovat ostrost pazourkových nožů a vyzkoušet mnoho pravěkých řemesel, jako je mletí obilí, spřádání nití pomocí přeslenu a tkaní látek na vertikálním stavu, broušení kamenných nástrojů a další. Na ohništi si budete moci upéct obilné placky a také se můžete pokusit dokončit stavbu části pravěkého domu. Všechny návštěvy školních skupin je třeba rezervovat předem na e-mailu: barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz     

Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

Na stéblech trávy

12. 9.  – 15. 10. 2017

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Tématem obrazů Anny Szatmariové jsou často jakoby tajemným životem obdařená zátiší s hračkami, květinami a krásnými starými předměty. Lze v nich pozorovat cit pro křehkou krásu obyčejných věcí.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Nahá v trní

7. 9. – 29. 10. 2017

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Výstava obrazů Michaely Zormanové je téměř deníkovým zápisem, zachycuje dojmy z uplynulého dne, po přečtení novin, z dění ve městě. Z výtvarných technik má autorka nejraději olej pro jeho intenzitu a akvarel pro jeho lehkost.

Vernisáž výstavy se uskuteční 7. 9. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Obytné stavby pravěku

6. 9. 2017 v 17 hodin

Muzeum Šumperk (přednáškový sál)

Pro archeologické nadšence připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku přednášku na téma vývoje obytných staveb v pravěku. Přednáška je součástí výstavy Cesty k domům a přednášet bude její autorka Mgr. Barbora Tomešová. Řeč bude jak o vývoji stavebních postupů, tak také o stavebních konstrukcích a jejich odrazu v ploše archeologických výzkumů.             

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška s vycházkou - Netopýři Šumperska

24. 8. 2017 v 19 hodin 

Muzeum Šumperk

Pro všechny, kteří mají rádi netopýry, připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku přednášku s vycházkou. O životě, rozšíření a ochraně netopýrů na Šumpersku a Jesenicku pohovoří Dušan Duhonský, zoolog z CHKO Jeseníky. Přednáška je součástí výstavy Křídla v průběhu času, a to její zoologické části. Jako doprovodný program bude i vycházka po okolí muzea za létajícími netopýry.                                                                                                                

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkový den

12. 8. 2017 od 9.30 do 17.00 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Druhá srpnová sobota se ponese v pohádkovém duchu. Zámkem Vás budou provázet rozličné pohádkové bytosti, a to každou půlhodinu od 9.30 až do 17.00 hodin.

Pohádková babička provede návštěvníky zámkem až k pohádkové výstavě ve III. patře. Během prohlídky se návštěvníci setkají např. s panem králem, pomohou Pyšné princezně zachránit poupátko nebo si zazpívají s Fintivou princeznou. Navštíví Křemílka a Vochomůrku, vodníka Volšovečka a také kuchyni čarodějnice Zlomíry.
Na nádvoří mohou odvážlivci vyzkoušet Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint a oblíbeného koníka.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

 

Prázdninový den

27. 7. 2017 od 9 hodin do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Ani letos nepřijdou návštěvníci šumperského muzea o tradiční prázdninové soutěžení.

V Pavlínině dvoře budou 27. července od 9 do 16 hodin rozmístěna stanoviště se soutěžemi inspirovanými aktuálními výstavami, mimo jiné také výstavou s interaktivními prvky Království mašinek. Pokud malí návštěvníci úspěšně absolvují všechna stanoviště, dostanou drobnou odměnu. Čekají je vědomostní a dovednostní úkoly, ale i tvoření a různé soutěže. Upečou si například perníčky ve tvaru vláčku, vyzkouší si práci archeologa, a pokud počasí dovolí, mohou se těšit i na vodní hrátky a střelbu na terč.

Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 2 let zdarma.

 

 

 

 

 

Přednáška - Historie létání na Šumpersku

13. 7. 2017 v 18 hodin

Muzeum Šumperk

Beseda je součástí výstavy Křídla v průběhu času, a to její historické části. Povede ji autor výstavy Mgr. Milan Dvořák a na dotazy bude odpovídat čestný host a člen šumperského aeroklubu Zdeněk Zerzáň. V rámci besedy bude připravena krátká slideshow s obrázky z historie a vývoje šumperského letiště a Aeroklubu Šumperk. Beseda proběhne v přednáškovém sále.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

Okruh II.

1. 7. – 31. 8. 2017

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Po dobu letních prázdnin je pro návštěvníky připraven speciální prohlídkový okruh, vhodný zejména pro rodiny s dětmi.

Jedná se o prohlídku expozice lesnictví a domácí fauny + expozice pohádek.

Doba prohlídky je 60 minut a začátky prohlídek budou vždy v tyto časy: 10.45, 12.15, 13.45 a 15.15 hodin.

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

Koupaliště a plovárny

23. 6. – 24. 9. 2017

Muzeum Mohelnice

V letních měsících se návštěvníci mohelnického muzea mohou osvěžit na výstavě o koupalištích a plovárnách. V textové části jsme zmapovali vybraná koupaliště v regionu. Najdete zde také stručný vývoj plavkové módy, která podléhala různým trendům. Nezbytnou součástí plováren byly převlékací kabinky, a proto na výstavě nechybí ani tento prvek. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet různé plavecké úbory.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Křídla v průběhu času

22. 6. – 3. 9. 2017

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Výstava Křídla v průběhu času v sobě spojí dvě velká témata. Téma zoologické, jež popíše vývoj létacího aparátu v živočišné říši, a téma historické, přinášející svědectví o snaze člověka dobýt nebeský prostor, zejména ten nad Šumperskem. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz.

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. 6. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti

14. 6. – 27. 8. 2017

Muzeum Zábřeh

Mezinárodní výstava obrazů představí díla převážně čínských exilových umělců vyznávajících metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla i mysli a vystavenou ze strany čínských úřadů mnohdy velice tvrdé perzekuci.

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. 6. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Muzejní noc 2017

9. 6. 2017 od 19 do 23 hodin

Muzeum Šumperk

Šumperská Muzejní noc 2017 se ponese v duchu elegance 20. století. Společenské šaty, které byly v muzeu shromážděny na základě spolupráce se šumperskou veřejností, budou prezentovány na módní přehlídce a na výstavě Dámy a pánové, do gala! Návštěvníky čeká atmosféra malého muzejního bálu. V prostorách Pavlínina dvora nebudou chybět ukázky společenských tanců v provedení Klubu tanečního sportu Šumperk a ukázka moderního tance twerk. Občerstvení bude zajištěno v muzejním bufetu.                                                 

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

Království mašinek

 

8. 6. – 10. 9. 2017

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Sponzoři:

Výstava představí nejen modely vláčků, zapůjčené od soukromých sběratelů, ale připomene také nejvýznamnější železniční stavitele a podnikatele 19. století, firmu bratří Kleinů. Návštěvníci budou moci obdivovat např. návěstní trubku, denní a noční výpravku či modely lokomotiv a také výrobky, které ve svých železárnách tato firma vyráběla. Výstava bude doplněna o interaktivní prvky, z nichž nejatraktivnější jistě bude funkční vláček na vlastní pohon. Na nejmenší návštěvníky čeká navíc v červnu překvapení v podobě několikadenního zprovoznění několika typů modelů kolejišť žáky Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk, a to v termínu od 13. do 29. 6., vždy v úterý, středu a čtvrtek mezi 12.30–15.30. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: dagmar.tempirova@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

Muzeum čte dětem

1. 6. – 7. 6. 2017

Muzeum Zábřeh

Nejmenším (předškolákům) se bude číst z pohádkové knížky Bílá paní zábřežská Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu budou k dispozici omalovánky s tematikou Rychlebských hor. Žáci I. stupně základních škol se pak mohou těšit na vyprávění o J. E. Welzlovi z knížek Ledové povídky Eskymo Welzla a Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu proběhne výtvarná soutěž „Jak si představuji J. E. Welzlas výstavou a vyhodnocením nejlepších prací, které se uskuteční 30. září 2017.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 5 let zdarma                 

 

 

 

 

 

 

 

Oko do duše okno

prodlouženo do 27. 8. 2017

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Žáci a učitelé výtvarného oboru ZUŠ Šumperk zvou na výstavu Oko do duše okno, jejíž náplní jsou práce dětí vytvořené na přelomu zimních a jarních měsíců. Práce jsou tematicky sladěné v techniky nám většinou známé, jako je kresba, malba, grafika, akvarel a drobné prostorové práce.

Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 6. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Floristický minikurz v Horní Lipové

26. – 28. 5. 2017

 

Poslední květnový víkend proběhne v Horní Lipové na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku třídenní floristický kurz. Je určen všem zájemcům o botaniku, nejsou tedy potřeba žádné speciální znalosti. Konkrétně půjde o poznávání cévnatých rostlin a mechorostů (případně hub) formou exkurzí v terénu. Účast na kurzu je zdarma a k jednotlivým exkurzím se lze připojit (a odpojit) i bez ohlášení.

Další informace a přehled tras viz www.ms-cbs.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Secese a její vliv na módu společenských oděvů

25. 5. 2017 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

Jak vypadal ženský společenský oděv a jeho jednotlivé součásti na přelomu 19. a 20. století, jaký význam mu přikládali malíři Gustav Klimt a Alfons Mucha či pěvkyně Ema Destinnová, to a další zajímavosti se dozvíte v přednášce brněnské historičky umění Ludmily Růženecké. Přednáška proběhne v přednáškovém sále.                                                  

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzejní noc v Památníku Adolfa Kašpara

24. 5. 2017 od 17 do 22 hodin

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

V Památníku bude v rámci muzejní noci otevřena nová velká interaktivní herna "Pojďte, děti, budeme si hrát!".

Vstup zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojďte, děti, budeme si hrát!

24. 5. – 12. 11. 2017

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Herna Pojďte, děti, budeme si hrát! představí skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů pro malé i velké. Originální interaktivní exponáty pocházející z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽ! Hafan Sympaťák 2017

SOUTĚŽ! Hafan Sympaťák 2017 najdete na http://zpravodajstvi.sumpersko.net/SOUTEZ-Hafan-Sympatak-2017-10510/clanek/Zpravodajstvi

Výsledky Hafan 2017

 

Od úterý  23. května do čtvrtku 1. června (20.00 hodin) můžete posílat hlasy tomu pejskovi, který se vám líbí – je vám nejvíce sympatický. Vaše hlasy rozhodnou o výsledku soutěže Hafan Sympaťák 2017.

Podmínky soutěže:

*jedna e-mailova adresa = jeden hlas!

*hlasy posílejte na adresu: hafan@sumpersko.net

*do předmětu zprávy napište zkratku HAF a číslo pejska, kteří jsou očíslováni podle obdržených startovacích čísel

Vítěz získá ceny, které věnovali podporovatelé akce Šumperský Hafan 2017.

 

Zveřejnění výsledku soutěže Hafan Sympaťák 2017 bude 3. června na stránkách www.sumpersko.net

Slavnostní předání ceny se uskuteční v sobotu 3. června na Slavnostech města Šumperka hlavní scéna Pavlín dvůr - odpolední blok - vyhlášení soutěží v 17.00 hodin.

 

 

Hafan 2017

21. 5. 2017 od 13 hodin

Muzeum Šumperk

Šumperský hafan 2017 se bude konat v neděli 21. května 2017 od 13.00 opět na nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku.

 

Přihláška - Program a soutěžní řád -  soutěž Hafan sympaťák

 

Sponzoři a partneři:

 

  
EPCOS s.r.o.

 

Šumperský hafan 2017 má mimořádně bohatý program

 

Na co se můžete těšit

 

Šumperský hafan 2017 se bude konat v neděli 21. května od 13.00 v areálu Pavlínina dvora v Šumperku. 

Přejímka soutěžících psů bude probíhat od 12.00 do 13.00 hodin. Pořadateli akce jsou Vlastivědné muzeum v Šumperku a internetové noviny www.sumpersko.net.

Patronkou oblíbené rodinné akce je tradičně paní Karla Mornstein-Zierotin. Vážíme si toho, že porotě bude už potřetí předsedat pan Svatopluk Tomek, někdejší ředitel šumperského Epcosu. Byl předsedou poroty na vůbec prvním Hafanovi v roce 2006. Patřil také mezi největší podporovatele výstavby psího útulku v Šumperku, o jehož vybudování Liga na ochranu zvířat v devadesátých letech usilovala. Tehdejší zastupitelé projekt odmítli, a tak pan Tomek začal sponzorovat útulky v Zábřehu a v Olomouci. Porotcům na Šumperském hafanovi předsedal Svatopluk Tomek v roce 2014.

Moderování celého odpoledne se ujme známá šumperská herečka Olga Kaštická.

Pořadatelé oceňují, že v porotě se objevují lidé různých profesí, kteří jsou uznávanými kapacitami ve svém oboru, a navíc v sobě nesou neuvěřitelný náboj člověčenství.

Mezi porotci se objeví Bobina Mösnerová, předsedkyně spolku, který se věnuje canisterapii; Přemysl Michálek – první předseda Ligy na ochranu zvířat v Šumperku a jeden ze zakladatelů Šumperského hafana; Želimír Nevrlý, policejní psovod a člen kynologického klubu. Podruhé v historii Šumperského hafana zasedne mezi porotce obchodní ředitel akciové společnosti S.O.S. Olomouc pan Vlastimil Klajbl. Poprvé patřil mezi porotce v roce 2014. Srdečná atmosféra a napínavé psí soutěže se mu velmi líbily. „Těším se na soutěžící a jsem pln očekávání, co v letošním roce se svými čtyřnohými přáteli předvedou,“ dodává s úsměvem. Premiéru mezi porotci Hafana bude mít další vynikající herec šumperského divadla pan Petr Král.

 

Soutěže se mohou zúčastnit pejsci všech ras, velikostí, barev a věku, bez ohledu na průkaz původu, tedy psí šlechtici i voříšci.

Vstupné pro diváky je 30 korun, děti do 3 let mají vstup zdarma, registrační poplatek pro soutěžící je 50 korun. Vstupenka i registrační poplatek opravňují i ke vstupu na výstavu Sportovní herna.

Maximální počet soutěžících psů je 50. Přihlašování do soutěže již probíhá na stránkách Vlastivědného muzea Šumperk. Stačí vyplnit přihlášku a odeslat online.

Při registraci bude uhrazen registrační poplatek 50 korun, poté dostanou soutěžící startovní číslo a předají potřebné údaje.

Podmínkou účasti v soutěži je předložení očkovacího průkazu s vyznačením platného očkování proti vzteklině. Bez tohoto dokladu nemůže být pejsek do soutěže přihlášen. Všichni psi musí být na vodítku, popř. vybaveni košíkem. To platí nejen pro soutěžící psy, ale i pro psy „návštěvníky“. Volné pobíhání pejsků, i těch maličkých, je zakázáno.

 

1. kolo – soutěž o Šumperského hafana 2017

V rámci akce se uskuteční několik dílčích programů. Hlavním bodem bude soutěž o titul Šumperský hafan 2017, která bude probíhat v několika kolech s tím, že vítěz každého dílčího kola (podle počtu přihlášených psů) postoupí do závěrečného posuzování ve finále. Pes bude handlerem předveden ve výstavním postoji a v pohybu, jedno kolo bude věnováno i dovednosti psů (Pes šikula). Hodnocení bude provedeno porotou.

Posuzován bude nejen vzhled pejska, ale zejména způsob předvedení, vztah pána a psa, originalita atd. Fantazii se meze nekladou. Vyhlašovaná budou první tři místa. Hlavní soutěž bude tedy opět volně kopírovat klasické psí výstavy.

Specifikace skupin:

1. Štěňata – pejsci a fenečky do věku 8 měsíců, bez rozdílu rasy, s PP i bez PP.

2. Psi a feny určitelné rasy, s PP i bez PP – dospělí.

3. Voříšci – psi i feny – dospělí.

4. Pejsek šikula – psi bez omezení, bude posuzováno jejich umění (této soutěže se můžou zúčastnit i soutěžící z předchozích tří kol).

Ve finále, kam postoupí vítězové jednotlivých skupin, budou již rozhodovat diváci. Titul Šumperský hafan 2017 obdrží pes, který dostane nejvíce hlasů od přítomných platících diváků. Hlasovacím lístkem totiž bude vstupenka, kterou divák vhodí do hlasovacího boxu svého favorita.

Vyhlašovat se bude pouze 1. místo. Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno až na konci programu, po sečtení diváckých hlasů a po skončení doplňkových soutěží.

2. kolo – soutěž Mladý vystavovatel – juniorhandling

V této soutěži budou pejsky předvádět děti do 10 let. Podle počtu přihlášených dětí a pejsků nastoupí do kruhu 5–10 psů, kteří se předvedou podobně jako dospělí v 1. kole. Pes musí být předveden dítětem bez asistence dospělého. Posuzovat bude opět porota, k vyhlášení výsledků (první tři místa) dojde ihned po soutěži. Pro všechny soutěžící děti bude připraven velký dort a volný vstup na výstavu v Muzejíčku.

3. kolo – soutěž O nejlepší kostým

Kreativní pánečky určitě potěší novinka letošního ročníku, kterou bude předvedení pána a psa v nějakém zajímavém kostýmu nebo masce. Můžete přijít jako perfektně sladěný pár, třeba v zeleném svetříku nebo klobouku, můžete být za párek v rohlíku, hokejisty, můžete být, čímkoli si přejete, platí jen jedna podmínka, psovod musí být perfektně sladěný s pejskem. V této přehlídce budou vybrány a odměněny první tři páry (tedy páneček a pes).

4. kolo – Překážková dráha pro pánečky a jejich psy

Pro všechny, kteří si chtějí změřit rychlost, zručnost a vytrvalost s jinými majiteli psů, bude připravena překážková dráha, postavená z agility překážek, které budou různě upraveny a na kterých budou plnit úkoly jak psi, tak pánečci. Každý úkol bude bodován a vítězem se stane samozřejmě ten pár, který bude mít nejvíce bodů. Překážková dráha nemá kategorie, přihlásit se může každý zaregistrovaný účastník. 

V závěru odpoledne mohou být doplněny ještě i dílčí soutěže, v závislosti na množství přihlášených psů a časových možnostech.

Součástí odpoledne bude tradičně také prezentace útulků a neziskových organizací zabývajících se záchranou psů.

V Galerii mladých je již nyní k vidění výstava fotografií organizace Galgos de la Estrella, jedná se o fotografie španělských galgů v kompozici s primabalerínou v různých baletních pozicích. Fotografie jsou nádherným propojení krásy a elegance jak v pojetí člověka, tak zvířete.

Dětem bude zpřístupněno i Muzejíčko se sportovní hernou, kde si děti i dospělí mohou zahrát na hokejistu, basketbalistu nebo vyzkoušet chůzi na laně. K dispozici bude i zázemí pro maminky s kojenci (přebalování, kojení, ohřátí jídla apod.).

Pro děti bude navíc venku kolotoč a taky si můžou vyzkoušet malování na originální dřevěné masky z Bali.Pro děti bude navíc venku kolotoč a taky si můžou vyzkoušet malování na originální dřevěné masky z Bali.Pro děti bude navíc venku kolotoč a taky si můžou vyzkoušet malování na originální dřevěné masky z Bali.Pro děti bude navíc venku kolotoč a novinkou bude velmi atraktivní malování na dřevěné masky z Bali.

Samostatnou částí akce bude již po několikáté také internetová soutěž – Hafan Sympaťák 2017. Soutěže se může zúčastnit každý zaregistrovaný soutěžící pejsek, který se při registraci nechá vyfotografovat se startovním číslem.

Program:

13.00 – soutěž o Šumperského hafana 2017 – předvedení a posouzení pejsků ve skupinách, vyhodnocení vítězů skupin (finalistů);

15.00 – 1. kolo překážkové dráhy;

16.00 – soutěž Juniorhandling – předvedení pejsků a dětí, počet skupin bude určen v závislosti na počtu přihlášených psů, vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ihned po soutěži;

16.30 – 2. kolo překážkové dráhy;

17.00 – finále soutěže o Šumperského hafana 2017 – předvedení finalistů, vítězů jednotlivých skupin v prvním kole, vítěze budou hlasováním vybírat diváci;

17.30 – soutěž O nejlepší kostým, vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ihned po ukončení soutěže;

18.30 – vyhlášení vítěze a předání ceny nositeli titulu Šumperský hafan 2017;

19.00 – slosování vstupenek, vylosovaní návštěvníci nebo soutěžící obdrží dárek od sponzorů a partnerů akce.

Konec akce cca v 19.30 hod.

SOUTĚŽ! Hafan Sympaťák 2017 najdete na http://zpravodajstvi.sumpersko.net/SOUTEZ-Hafan-Sympatak-2017-10510/clanek/Zpravodajstvi

Soutěže se může zúčastnit každý zaregistrovaný soutěžící pejsek, který se při registraci nechá vyfotografovat se startovním číslem. Soutěž bude spuštěna v úterý 23. května na stránkách www.sumpersko.net a potrvá do čtvrtka 1. června do 20.00 hodin, hlasy jednotlivým pejskům bude možné posílat na adresu: hafan@sumpersko.net. Hlasující uvede číslo a jméno soutěžícího psa.

Předání ceny se uskuteční v sobotu 3. června v 17.00 hodin na Slavnostech města Šumperka – odpolední program, který se koná v Pavlínině dvoře.

 

Mezinárodní den muzeí

18. 5. 2017

 

Vlastivědné muzeum v Šumperku se zapojí do Mezinárodního dne muzeí

Vlastivědné muzeum v Šumperku Vás srdečně zve do svých muzeí na den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne muzeí 2017, který proběhne 18. května.

V Šumperku mohou příznivci kultury navštívit nejen stálou expozici, která je věnována přírodě a dějinám severozápadní Moravy, ale také níže uvedené výstavy.

Milovníci umění se mohou těšit na výstavu upomínající na 25. výročí úmrtí významného fotografa Jana Byrtuse. Přehlídku společenské módy 20. století na Šumpersku představuje výstava Dámy a pánové, do gala! Interaktivní herna ve sportovním duchu pak čeká na malé i velké návštěvníky v Muzejíčku. Propojení krásy a elegance jak v pojetí člověka, tak zvířete představí výstava fotografií organizace Galgos de la Esterella v Galerii mladých.

Dne 18. května jsou návštěvníci Muzea Šumperk rovněž zváni na vernisáž nové archeologické výstavy s názvem Cesty k domům, která proběhne ve Výstavní síni od 17 hodin. Výstava provádí vývojem lidského obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu jak u nás, tak i ve střední Evropě.

V Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích je k vidění výstava O včelách a lidech, Muzeum Mohelnice zve na návštěvu výstavy (nejen) o stolním nádobí Stolečku, prostři se! a v Zábřehu se právě „rozjela“ Autíčka pod podloubím. Své brány otevře i Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově. Den otevřených dveří zde můžete využít například k návštěvě reinstalované expozice domácí fauny a lesnictví.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Cesty k domům

18. 5. – 17. 9. 2017

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Výstavu finančně podpořil:

Klíčovým faktorem pro vznik a vývoj domu byla a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost – člověk má vrozenou mimořádnou schopnost reagovat a využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi vývojem lidských obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a poznejte život lidí v dobách dávno před příchodem moderních technologií. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku nebo naučné programy s výtvarnou dílnou pro školní i jiné kolektivy. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie. Máte-li o naši nabídku zájem, kontaktujte nás prosím, na e-mail: barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz nebo na čísle 583 363 094. 

Vernisáž výstavy se uskuteční 18. 5. v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Pohádkový den

13. 5. 2017 od 9.30 až do 16.30 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Druhá květnová sobota se ponese v pohádkovém duchu. Zámkem Vás budou provázet rozličné pohádkové bytosti, a to každou půlhodinu od 9.30 až do 16.30 hodin.

Pohádková babička provede návštěvníky zámkem až k pohádkové výstavě ve III. patře. Během prohlídky se návštěvníci setkají např. s panem králem, pomohou Pyšné princezně zachránit poupátko nebo si zazpívají s Fintivou princeznou. Navštíví Křemílka a Vochomůrku, vodníka Volšovečka a také kuchyni čarodějnice Zlomíry. Na nádvoří mohou odvážlivci vyzkoušet Hádanky pánů z Vlašimi, Strašidelný labyrint a oblíbeného koníka.                                                                                                                                                           

Vstupné: plné 90 Kč, snížené 45 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

Příroda Zábřežské vrchoviny

10. 5.  – 11. 6. 2017

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Zima už definitivně končí. I do zábřežské muzejní minigalerie vtrhlo jaro.Tentokrát se ukáže na fotografiích chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Zábřežské vrchoviny, rozprostírající se od Velkého Kosíře po Lázek. Vedle stepní vegetace jižněji položených chráněných území se zde můžeme setkat s chráněnou květenou, ale například i s letouny, zimujícími v rozsáhlých prostorách Javoříčských a Mladečských jeskyní.                            

Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 5. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

Autíčka pod podloubím

9. 5. – 27. 8. 2017

Muzeum Zábřeh

Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“, zapůjčených od soukromého sběratele Aleše Titzla a dalších sběratelů ze Zábřehu a Šumperka. Výstavu doplní interaktivní koutek, skládačky, omalovánky, spojovačky, vystřihovánky apod.                                                                                         

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 5. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

 

Pro maminky

5. 5. 2017 od 9 do 15 hodin

Muzeum Šumperk

Blíží se Den matek a každý chce jistě své mamince udělat radost. Pojďte si s námi zacvičit, a udělejte tak něco pro své zdraví. Maminky na Vás budou pyšné! Navíc pro ně můžete vytvořit drobný dárek, který se jim bude určitě líbit.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 2 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Galgos de la Estrella

4. 5. – 28. 5. 2017

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Výstava fotografií organizace Galgos de la Estrella, jedná se o fotografie španělských galgů v kompozici s primabalerínou v různých baletních pozicích. Fotografie jsou nádherným propojením krásy a elegance jak v pojetí člověka, tak zvířete.

Spolek Galgos de la Estrella vznikl v roce 2013, zabývá se zprostředkováváním adopce opuštěných a týraných španělských chrtů (galgo español). Španělé tyto psy používají ke komerčním lovům zajíců, ročně pak odloží či krutým způsobem zlikvidují na 60 tisíc těchto ušlechtilých tvorů.

„Snažíme se pomáhat našim partnerům ve Španělsku, kteří tyto úžasné psy aktivně zachraňují, a to tak, že hledáme domovy tady v Čechách. Adopce umožňuje jejich nekonfliktní a přátelská povaha, díky které jsou galgové schopní začlenit se do rodin,“ říká spoluzakladatelka Galgos de la Estrella Monika Novotná.

Více informací o činnosti spolku najdete na www.galgos-de-la-estrella.cz.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

Dámy a pánové, do gala!

4. 5. – 27. 8. 2017     

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

V čem jsme se „nesli“ do tanečních, na plesy nebo do divadla v minulém století? Přehlídku společenské módy 20. století na Šumpersku představí výstava Dámy a pánové, do gala! Je výsledkem spolupráce s veřejností a vznikla díky ochotě těch, kteří si šaty uschovali a laskavě je zapůjčili šumperskému muzeu pro tuto příležitost. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz                                                                           

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. 5. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Pálení čarodějnic

29. 4. 2017 od 15 hodin

Muzeum Šumperk

V sobotu 29. dubna mohou návštěvníci Muzea Šumperk načerpat čarodějnou sílu na premiérové oslavě pálení čarodějnic. Bohatý program si užijí děti i dospělí. Děti se mohou těšit na čarodějnický sedmiboj, po jehož splnění obdrží osvědčení o absolvování čarodějnického kurzu. Malí i velcí návštěvníci si mohou zasoutěžit v čarodějnickém tanci kolem židlí, v slalomu na kostitřasech a v běhu s čarodějnickým učněm na zádech (nejlépe rodič s dítětem). Chybět nebude ani oblíbená střelba na pohyblivý cíl, jízda v buginách a otevřená bude i Sportovní herna. Večer osvětlí Pavlínin dvůr pravá čarodějnická vatra.

Pro děti i dospělé bude připraveno vydatné občerstvení.

Hned při vstupu čeká malá odměna na každého, kdo bude mít masku čarodějnice.

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 2 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vycházka za lišejníky a mechorosty do Ostružné a okolí

30. 4. 2017 - Změna termínu: pro přetrvávající nepříznivé počasí je výcházka přeložena na podzimní termín, který upřesníme později.

Vycházka za lišejníky a mechorosty se vzhledem k nepříznivému počasí přesouvá na neděli 30. dubna 2017.

Vycházka povede mezi Ostružnou a Brannou a bude 5 – 7 km dlouhá. Sraz účastníků je v 9.30 na železniční stanici v Ostružné (GPS 50.1837444N, 17.0511597E), návrat tamtéž nebo na žel. stanici Branná mezi 15.30 a 16.30. Trasa vycházky bude upřesněna přihlášeným účastníkům. V případě extrémně nepříznivého počasí bude exkurze přeložena na jiný termín, což bude přihlášeným účastníkům sděleno telefonicky nebo mailem. Z toho důvodu prosíme zájemce o exkurzi, aby zasílali své přihlášky (s uvedením mailové adresy a telefonního čísla) na adresy halda@moh.cz, magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz, případně se hlásili telefonicky na čísla 494 534 450, 583 363 070, 583 363 077. Exkurzi povedou J. Halda (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou) a M. Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku).

 

 

 

 

 

 

Stolečku, prostři se!

20. 4. – 18. 6. 2017

Muzeum Mohelnice

Výstava nabízí reprezentativní výběr stolního nádobí, jídelních servisů, čajových a kávových souprav, včetně ubrusů a prostírání. Nechybí ani stříbrné nebo postříbřené předměty, které jsme označili souhrnným názvem "rodinné stříbro". K vidění budou také porcelánové miniatury či nádobíčko pro panenky. Návštěvníci se dozvědí i mnohé zajímavosti z historie stolování a mohou si vyzkoušet prostřít vlastní tabuli nebo poskládat ozdobný tvar z ubrousku.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 20. 4. v 17 hodin.

 

Velikonoce v muzeu - Muzeum Šumperk

13. 4. 2017 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

Na Zelený čtvrtek 13. dubna muzeum připravilo již tradiční velikonoční akci. Návštěvníky čeká zdobení kraslic, pletení pomlázek i tvoření méně tradičních velikonočních dekorací. Akce proběhne od 9 – 16 hodin.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoce v muzeu - Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

12. 4. 2017 od 9 do 14 hodin

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Ve středu 12. dubna od 9 do 14 hodin se v Památníku A. Kašpara bude konat tradiční velikonoční tvoření. Pro děti je připraven program, ve kterém si budeme povídat o velikonočních tradicích a zvycích, naučíme se plést pomlázku, vyrobíme si jednoduchou velikonoční dekoraci a svíčku z včelího vosku.                                                                    

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Jak se vodí Jidáš? Velikonoční obyčeje v současnosti

11. 4. 2017 v 17 hodin

Muzeum Šumperk

Přednáška etnografky šumperského muzea Márie Kudelové představí méně známý obyčej vodění Jidáše, který se zachoval jen v několika málo obcích na Zábřežsku. Mimo to se však bude věnovat i dalším velikonočním tradicím a zvykům, které provázejí velikonoční svátky v současnosti. Přednáška proběhne v přednáškovém sále.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Byrtus – Tváří v tvář přírodě

6. 4. – 11. 6. 2017

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

 

Sponzor:
EPCOS s.r.o.

 

Výstava upomínající na 25. výročí úmrtí významného fotografa Jana Byrtuse, jehož dílo bylo mnohokrát prezentováno na výstavách doma i v zahraničí, představí vůbec poprvé cyklus fotografií z Jeseníků, který autor již nestačil dokončit. Pro návštěvníky bude mimo jiné připravena k nahlédnutí fotokniha se souborem jesenických záběrů, která přiblíží původní záměr autora vydat tyto snímky jako obrazovou publikaci. Vystaveny budou i fotografie z dalších cyklů Třpyt v trávě, Beskydy a Prales Mionší, které rovněž zpracovávají téma přírody a představují výběr toho nejlepšího z autorovy tvorby. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

6. 4. se uskuteční vernisáž v 17 hodin.

 

Slavnostní otevření nové expozice domácí fauny a lesnictví

1. 4. 2017

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Zahájení sezóny a slavnostní otevření nové expozice domácí fauny a lesnictví proběhne v sobotu 1. dubna od 9 hodin.

 

V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

Šitý šperk

30. 3. – 30. 4. 2017

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Výstava šperků Renáty Fojtlové. Šperky jsou zhotoveny korálkovou výšivkou a jejich základ tvoří jehla, nit, korálky, trocha fantazie a spousta trpělivosti. Tisíce drobounkých korálků kombinuje autorka s kameny, mušličkami i kovovými komponenty nebo starými mincemi, aby ve finále mohl vzniknout unikátní náhrdelník, náramek nebo zajímavá brož.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

Vernisáž výstavy se uskuteční 30. 3. v 17 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Život se včelami

23. 3. 2017 v 17:00   

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Dlouholetý včelař Jiří Hroch ve své přednášce představí život včel i život včelaře a jeho práci se včelstvy během celého roku. Názorně předvede použití pomůcek a nářadí, které při své práci potřebuje. Jiří Hroch také ukáže, jak se ze včelího vosku vyrábí svíčky, a možnost vyrobit si svíčku budou mít i samotní návštěvníci. 

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní cvičení v Muzejíčku

21. 3. 2017 od 9 do 15 hodin

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

K prvnímu jarnímu dni bude v šumperském Muzejíčku pro děti připraven program s hrami, cvičením a výtvarnou dílničkou. Malí návštěvníci jsou zváni 21. března od 9 do 15 hodin k prožití zábavného dne v nově instalované Sportovní herně. Děti si na 10 stanovištích vyzkouší úkoly z gymnastiky, hokeje, basketbalu, atletiky či jógy. Malí sportovci také prověří svou stabilitu a odvahu při chůzi na pružném laně zvaném slackline a zahrají si kuželky či golf. Na úspěšné závodníky bude nakonec čekat malá sladká odměna. Ve výtvarné dílničce si i ty nejmenší děti budou moci vytvořit dílko, které si odnesou domů na památku. Malí i velcí jistě uvítají možnost vyfotit se na stupních vítězů nebo v převleku za hokejistu. Školní kolektivy se prosím předem objednejte na e-mailu: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz nebo telefonu 583 363 094.

 

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

Sportovní herna

16. 3. - 4. 6. 2017

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

 

 Oblíbená interaktivní herna pro malé i velké se tentokrát ponese ve sportovním duchu. Malí sportovci se mohou těšit na zbrusu nové atrakce, jako je střelba na branku, sportovní i moderní gymnastika, chůze po popruhu nebo skok do výšky pro milovníky atletiky. Na své si přijdou i malí jogíni. Originální interaktivní exponáty, pocházející většinou opět z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku, návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí vyzkoušet si jak tělesné dovednosti, tak i znalosti z oblasti sportu. Víte například, kdo je nejznámější šumperský hokejista? To a mnoho jiného se dozvíte v nové, sportovní herně. K herně Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

Přednáška - Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914

9. 3. 2017 v 17:00

Muzeum Mohelnice

Přednáška Zdeňka Doubravského Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914 bude spojena s oficiálním představením první části trilogie Severomoraváci za Velké války. Do Vánoc jsme zpátky.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuba a čas - reportáž o lidech z Kuby

8. 3. – 30. 4. 2017      

Muzeum Zábřeh

Výstava fotografií Ondreje Zupka.

8. 3. v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.

Vstupné: 10 Kč, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Půlstoletí s Cimrmanem

7. 3. - 7. 5. 2017

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Výstava shrnující padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana na naší divadelní scéně a zároveň představující život českého velikána Járy Cimrmana. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých předmětů z géniova života. K vidění bude např. starý dětský kočárek, lyže či kolo pro celou rodinu. Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi a texty, které návštěvníky seznámí se zákulisím divadla. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, piště, prosím, na e-mail: sarka.krellerova@muzeum-sumperk.cz.                                                                        

Zahájení výstavy 7. 3. v 16 hodin.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 6 let zdarma (včetně zahájení)

Virtuální prohlídka výstavy 

 

 

 

 

 

Přednáška - Cesta na Severozápad: Divočinou USA 2016

2. 3. 2017 v 17:00 

Muzeum Šumperk

Další strhující přednáška o nejkrásnějších místech planety Země představí například pobřeží Tichého oceánu, pralesy s 1 000 let starými stromy, sopku Sv. Heleny s následky erupce v r. 1980 či zázraky přírody v Yellowstone a ve Skalistých horách. Přednáší Ondřej Bačík, společnost přátel Jeseníků.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Jarňáky s Krysáky v muzeu

27. 2. - 3. 3. 2017

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

O jarních prázdninách od pondělí 27.2. do pátku 3.3. si pro Vás šumperské muzeum připravilo speciální programy k výstavě Krysáci. Prohlédnete si výstavu, kde na Vás čekají krysí kamarádi Hodan a Hubert, které určitě znáte z oblíbeného televizního Večerníčku, taky laboratorní potkan z Prahy Eda a hlavně spousta úkolů a her.  Když si dosyta pohrajete a vynadíváte, bude pro Vás připravena prázdninová výtvarná dílnička, kde si něco pěkného vyrobíte a odnesete s sebou domů na památku. Dílničky budou nabízet tvoření pro děti od dvou let až po školáky. Nezůstávejte o prázdninách doma a přijďte za Krysáky do muzea! Pozor, o jarních prázdninách pro Vás máme otevřeno i v pondělí!

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 2 let zdarma.

 

 

 

 

Koupaliště a plovárny

22. 2. – 30. 4. 2017

Muzeum Zábřeh

Pro nedočkavé milovníky letních vodních radovánek, a v této roční době také pro otužilce, je připravena výstava o koupalištích a plovárnách. V textové části jsme zmapovali vybraná koupaliště v regionu. Najdete zde také stručný vývoj plavkové módy, která podléhala různým trendům. Nezbytnou součástí plováren byly převlékací kabinky, a tak na výstavě nechybí ani tento prvek, a návštěvníci si tak mohou vyzkoušet různé plavecké úbory.

Vernisáž výstavy se uskuteční 22. 2. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví archeologických nálezů

22. 2. 2017 v 17:00

Muzeum Šumperk

Přednáška archeologa Mgr. Jakuba Halamy, Ph.D., se bude zabývat stopami osídlení našeho regionu v době římské (1. - 4. století n. l.) v kontextu známých historických událostí – zejména tzv. markomanských válek, které římská říše vedla v době vlády císaře Marka Aurelia s germánskými kmeny sídlícími na území dnešní Moravy a Slovenska.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti

9. 2. – 2. 4. 2017

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Mezinárodní výstava obrazů představuje díla převážně čínských exilových umělců vyznávajících metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla i mysli a vystavenou ze strany čínských úřadů mnohdy velice tvrdé perzekuci. Umělci ve svých dílech zobrazují skutečné lidské osudy v současné Číně i duchovní témata. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: kristina.lipenska@muzeum-sumperk.cz.                                                                              

9. 2. v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Pololetky s Krysáky

3. 2. 2017 od 9 do 15 hodin

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

V pátek 3. února 2017 máte zasloužené pololetní prázdniny. Přijďte je prožít do šumperského muzea, kde pro Vás bude v našem Muzejíčku od 9 do 15 hodin připravena prázdninová výtvarná dílna k výstavě Krysáci.  Prohlédnete si výstavu, kde se setkáte se svéráznými valašskými krysími kluky Hodanem a Hubertem a jejich kamarádem laboratorním potkanem Edou, pohrajete si a něco pěkného si vyrobíte a odnesete domů.  

Vstupné: jednotné 30 Kč, děti do 2 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

Vzkazy a signály

2. 2. – 26. 3. 2017      

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Výstava obrazů Květoslavy Beranové představuje převážně průřez tvorbou uplynulého roku. Projevy lidského bytí všude kolem nás čte autorka jako „vzkazy a signály“, ne vždy jednoznačné, a předkládá nám svůj pohled jako otázku: harmonie, nebo skryté mikrodrama?

Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 2. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Zóna / Černobyl 30 let poté

2. 2. – 23. 4. 2017

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Výstava fotografií ukazuje současnou podobu Černobylu, zejména přilehlé oblasti Pripjať – města duchů. Autorem celkem 26 velkoformátových fotografií je Luděk Ovesný. Černobílé fotografie jsou doplněny hudební kompozicí Elišky Cílkové a projekcí nevytištěných fotografií.                                                                                                                            

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška - Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914

1. 2. 2017 v 17:00

Muzeum Zábřeh

Přednáška Zdeňka Doubravského Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O včelách a lidech

1. 2. - 21. 5. 2017

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

 

 Výstava s interaktivními prvky představuje život včel formou komiksu a her. Práci včelaře přibližuje výstava díky sbírkovým předmětům našeho muzea. Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy při SVČ Doris. Součástí výstavy jsou doprovodné programy pro objednané skupiny dětí. Máte-li zájem o komentovanou prohlídku, kontaktujte, prosím, paní Lenku Heinrichovou na e-mailu pamatnik.lostice@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

Přednáška - Kanada: v divočině a mezi Indiány

24. 1. 2017 v 17:00

Muzeum Šumperk

Jedinečná přednáška o nejkrásnějších místech kanadské divočiny. Neobvyklá výprava do národních parků Banff, Jasper, Kootenay, Yoho a Waterton Lakes, včetně nejvyšší hory kanadských Skalistých hor. Blízká setkání s medvědy a bizony. Přednáška mapuje současný život Indiánů a velkou slavnost Pow-Wow. Přednáší Ondřej Bačík, Společnost přátel Jeseníků.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomén Merkur

18. 1. – 9. 4. 2017

Muzeum Mohelnice

Výstava ze sbírky sběratele Jiřího Mládka představí historii a současnost legendární české kovové stavebnice Merkur, která se vyrábí již přes 90 let.

Vernisáž se uskuteční 18. 1. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Přednáška - Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914

17. 1. 2017 v 17:00

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Severomoraváci za Velké války. Do Vánoc jsme zpátky… je název první části trilogie o osudech 93. pěšího pluku a 13. zeměbraneckého pěšího pluku v roce 1914 na frontách první světové války. Publikace bude oficiálně představena v úterý 17. ledna 2017 v 17 hodin v Rytířském sále šumperského muzea. Následovat bude přednáška Zdeňka Doubravského Třiadevadesátníci na frontách první světové války v roce 1914.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiva - obrazy, kresby - Pavel A. Taťoun

5. 1. - 29. 1. 2017

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Výstava představuje retrospektivní průřez tvorbou umělce Pavla Alexandra Taťouna. Obrazy a kresby jsou inspirovány cestami do rovníkových destinací, kde autor studuje mizející flóru a faunu.

Výstava bude zahájena vernisáží 5. ledna 2017 v 17 hodin.

Vstupné: jednotné 10 kč, děti do 6 let zdarma

  

Adventní večer v muzeu - autorské čtení

16. 12. 2016 od 17:30 hodin

Muzeum Mohelnice

Autorské čtení:
Milan Valenta (Mohelnice)
Miroslav Demel (Mohelnice)
Pavel Svoboda (Šternberk)
Ruda Beran (Jevíčko)

Host: Jaroslav Dušek (Praha), divadelní a filmový herec

Vystoupení folkového hudebního uskupení Střemkoš pod vedením Michala Schmalze (Střemeníčko – Olomouc – Frenštát pod Radhoštěm – Litovel)

Vstupné: 120 Kč

S ohledem na omezenou kapacitu sálu muzea budou vstupenky k dispozici pouze v předprodeji na adrese Muzeum v Mohelnici, Kostelní náměstí 3, Mohelnice, případně po předchozí rezervaci, a to prostřednictvím e-mailu mohelnice@muzeum-sumperk.cz nebo na telefonním čísle 583 430 693. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout do úterý 13. prosince 2016. Nevyzvednuté vstupenky budou dány opět do prodeje.

 

Vánoce v muzejní minigalerii

14. 12. – 17. 1. 2017

Muzeum Zábřeh

Vánoční nálada, vánoční inspirace a pro nejmenší čtení štědrovečerní pohádky.

Vstupné: 10 Kč, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.

 

 

 

 

Advent v muzeu

14. 12. 2016 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

U příležitosti výstav Krysáci a Vánoční tradice a zvyky v Evropě se bude konat ve středu 14. 12. 2016 adventní tvoření v muzeu. Přijďte se seznámit s vánočními tradicemi evropských zemí a zkusit si vytvořit např. papírový svícen nebo hodnou italskou čarodějnici Befanu. Naučíme návštěvníky vánoční pozdrav v několika cizích jazycích a chybět nebudou ani ozdoby na stromeček, které si budete moci vyrobit spolu s postavičkami krysáků. Pro rodiče i děti bude připraven vánoční punč.                                                                                                     

Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

Půjdem spolu do Betléma

8. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Muzeum Mohelnice

Výstava papírových betlémů zpříjemní předvánoční čas návštěvníkům mohelnického muzea. Kopie tisků betlémů z tiskárny W. Moraka z poloviny 19. století, nejznámější betlémy Mikoláše Alše, Josefa Weniga, Josefa Lady, reliéfní rozkládací betlémy neznámých autorů, nejen to bude k vidění na výstavě Půjdem spolu do Betléma. K výstavě budou probíhat komentované prohlídky a výtvarné dílny pro školy.  

8. 12. se uskuteční vernisáž v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

Krysáci

6. 12. 2016 - 9. 3. 2017

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Také do Muzejíčka zavítá na svém putování mimo televizní obrazovky sestava svérázných loutkových zvířátek v čele s valašskými krysáky Hodanem a Hubertem a pražským potkanem Edou. Na výstavě Krysáci budou představeny atraktivní scény z oblíbeného animovaného večerníčku, které přiblíží život na malém smetišti blízko Vizovic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí dva krysáci. Zejména malí návštěvníci se mohou těšit na projekci epizody krysáckého večerníčku, na oblíbené interaktivní hry a nebude chybět ani nabídka tematických suvenýrů. Výstava bude otevřena na Mikuláše, tj. 6. prosince, od 9 hod. a potrvá až do 9. března 2017. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: eva.sebestikova@muzeum-sumperk.cz

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

Řezbářské betlémy

1. 12. 2016 – 22. 1. 2017

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Výstava, která navodí vánoční atmosféru, bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 1. prosince a představí sbírku ručně vyřezávaných betlémů regionálních neprofesionálních autorů. K vidění budou například betlémy v životní velikosti od Romany Krestýnové nebo nádherná vesnička plná lidí při práci i odpočinku od pana Břetislava Vávry z Klopiny. Výstava představí mnoho dalších betlémů a nebude chybět ani betlém od loštického řezbáře Jaroslava Beneše.

1. 12. se uskuteční vernisáž v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

O perníku

30. 11. 2016 – 12. 2. 2017

Muzeum Zábřeh

Výstava s vůní Vánoc představí bohatou a vzácnou sbírku historických perníkářských forem ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesionální řezbáři i pernikáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních, ženy a muže v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další.     

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

  

Přednáška Houby tajomné, užitočné a chránené

29. 11. 2016  v 17:00 hodin 

Muzeum Šumperk (Přednáškový sál)

Ing. Kristína Urbanová ze Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši ve své přednášce představí říši hub a její rozdělení z různých úhlů pohledu. Převážná část přednášky se bude týkat tzv. makromycét, tj. hub s velkými plodnicemi. Bude vysvětlen mj. význam hub v přírodě a pro člověka, zájemci se dovědí, kdy a kam nejlépe chodit na houby a jiné praktické houbařské rady.                                                                              

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Divoká krása Jeseníků

24. 11. 2016 – 2. 3. 2017

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Od 24. listopadu mohou návštěvníci šumperského muzea obdivovat Divokou krásu Jeseníků na nevšedních fotografiích Ondřeje Bačíka a na přírodninách z muzejního sbírkového fondu a z archivu Společnosti přátel Jeseníků, jež dokumentují jesenickou přírodu: např. na vzorcích hornin, dermoplastických preparátech ptáků a savců (včetně rysa ostrovida, vlka obecného či jelena evropského) a na herbářových položkách rostlin. Během výstavy bude promítán film Divoké Jeseníky z cyklu České televize Krajinou domova a bude probíhat program pro děti od předškolního věku. K výstavě Vám nabízíme možnost objednat si komentovanou prohlídku. Máte-li o naši nabídku zájem, pište, prosím, na e-mail: magda.zmrhalova@muzeum-sumperk.cz a milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz .      

 

Akci organizují:
Vlastivědné muzeum Šumperk:   www.muzeum-sumperk.cz
Společnost přátel Jeseníků, z.s.:  www.npjeseniky.info/uvod/

 

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Přednáška - Germáni a Římané na severní Moravě. Svědectví archeologických nálezů

24. 11. 2016 v 17:30

Muzeum Mohelnice

Přednáška archeologa J. Halamy se bude zabývat stopami osídlení našeho regionu v době římské (1.- 4. století n.l.) v kontextu známých historických událostí - zejména tzv. markomanských válek, které Římská říše vedla v době vlády císaře Marka Aurelia s germánskými kmeny sídlícími na dnešní Moravě a Slovensku.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

Vánoční tradice a zvyky v Evropě

16. 11. 2016 – 5. 2. 2017

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Jiný pohled na Vánoce, jejich tradice a zvyky nabízí výstava, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Dozvíte se, jak slaví Vánoce v okolních zemích, co mají společného nebo čím se liší od našich Vánoc, jaké je jejich tradiční jídlo, kde vznikla tradice zdobení vánočního stromečku, kdo nosí dětem dárky, kde bydlí Santa Claus nebo jak podle pohanských zvyků vyhnat zlé síly z domu. K výstavě se budou konat komentované prohlídky a pro děti mateřských a základních škol jsou připraveny dílny.                                         

16. 11. v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

Krvavá noc ... - přednáška PhDr. Františka Hýbla

10. 11. 2016, v 17:00

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Přednáška na téma, kterému se pan F. Hýbl věnoval ve své knize - Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova 18. a 19. června 1945. Součástí přednášky bude mimo jiné krátký film, vztahující se k tématu.

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.

 

 

 

 

 

 

Dámský triumvirát

9. 11. - 11. 12. 2016

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Výstava tří autorek: Líby Lajšnerová – keramika, výšivky, Jany Kurtejové  –  keramika, knoflíky a Boženy Málkové – keramika, kůže.

Vernisáž výstavy 9. 11. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

Adolf Born – Obrázky na přebalech knih

9. 11. – 31. 12. 2016    

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Výstava, jež bude zahájena v rámci dvanáctého ročníku festivalu Město čte knihu, představí knižní obálky malíře, ilustrátora, scénáristy, kostýmního výtvarníka, staromilce a monarchisty, Adolfa Borna. K výstavě jsou připraveny komentované prohlídky a programy pro děti mateřských škol, žáky základních škol i studenty středních škol.                     

Dne 9. 11. v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

Beseda o zaniklé osadě Josefová s autorem stejnojmenné publikace

8. 11. 2016 v 17:00 hodin

Muzeum Šumperk (Přednáškový sál)

V úterý 8. listopadu 2016 od 17 hodin proběhne beseda s autorem knižního titulu „Josefová – zapomenutá perla sklářství v Jeseníkách“ Mgr. Pavlem Marešem. Publikaci v české i německé jazykové verzi vydaly Lesy ČR, s.p., zastoupené Krajským ředitelstvím Šumperk. Autor seznámí přítomné s důležitými mezníky historie osady a okolí, s okolnostmi vzniku publikace a dalšími zajímavostmi spojenými se zaniklou obcí Josefová.                           

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Halloween a zámecká strašidla

29. 10. 2016 od 17.30 do 22 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Poslední říjnovou sobotu obsadí Úsov zámecká strašidla, aby stejně jako minulý rok oslavila Halloween. I letos čekají návštěvníky prohlídky podzemních prostor, strašidelná dílna v hradní kočárovně a další atrakce pro děti i dospělé.

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

 

 

 

 

 

Obrazy mezi řádky

27. 10. – 31. 12. 2016

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Anna Příhodová se ve své tvorbě snaží zachytit tajemství a rozměr času, její přístup k malbě ovlivnila práce na restaurování fresek. Lucie Voráčková ráda kombinuje malbu s otiskem, ornament s jednoduchým tvarem a náhodu s přísným řádem. Kája Voráčková doplňuje barevný svět svých starších kolegyň o filigránskou černobílou kresbu a kombinaci malby a kaligrafie. Jak vyplývá z názvu výstavy, většina děl má původ v literární inspiraci.

Vernisáž výstavy se uskuteční 27. 10. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Přednáška – Souvky – svědci doby ledové

20. 10. 2016 v 17 hodin

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Až do 6. listopadu mají návštěvníci šumperského muzea možnost zhlédnout unikátní výstavu Souvky, která podává představu o horninách, jež k nám byly přisunuty ledovcem během doby ledové. Sbírku z velké části shromáždil a uspořádal RNDr. Gába, přední znalec této tematiky nejen u nás, ale i v evropském měřítku.

Na přednášce se návštěvníci seznámí s veškerou tematikou souvků, především s jejich druhy, složením a původem. Průvodci světem těchto zajímavých a krásných hornin budou autoři výstavy, Mgr. Milan Dvořák, a RNDr. Zdeněk Gába.

 

Vstupné je 30 Kč jednotné, děti do 6 let zdarma.   

 

 

 

Přežili byste v pravěku?

14. 10. 2016 od 9 do 16 hodin

Muzeum Šumperk

K příležitosti Mezinárodního dne archeologie, který je mezinárodní oslavou archeologie a nadšení z objevování, pořádá Muzeum Šumperk celodenní program pro rodiny s dětmi, školy, školky i jiné zájemce. Přijďte si k nám vyzkoušet, jaký byl život v pravěku a co bylo pro naše předky denním chlebem. V prostoru Pavlínina dvora budete moci zkusit, jak se na ohništi pekly placky, vyrobit si vlastní hliněný korálek, misku nebo figurku, otestovat svou zručnost při spřádání nití, vystřelit si na cíl z luku, zjistit, jak náročné bylo vyrobit jen jednoduchý kamenný nástroj a mnoho dalšího.

Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.

 

 

 

 

 

O včelách a lidech

5. 10. – 20. 11. 2016

Muzeum Zábřeh

Interaktivní výstava, která představuje život včel formou komiksu a her. Práci včelaře zas přibližuje díky sbírkovým předmětům našeho muzea. Výstava vznikla ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy při SVČ Doris. Součástí výstavy budou doprovodné programy pro objednané skupiny dětí.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

 

 

 

Malíř ztraceného času

4. 10. – 4. 12. 2016

Muzeum Mohelnice

Výstava reprodukcí ilustrací Zdeňka Buriana přenese návštěvníky mohelnického muzea do období prehistorie a ukáže jim svět plný dobrodružství a dětských motivů. Umělec, známý zejména ilustracemi knih Lovci mamutů, Vinnetou nebo Dvacet tisíc mil pod mořem, zavede děti i dospělé na široké pláně savan, do hlubokých pralesů a džungle a vystoupá s nimi do vysokých hor. Výstavu připravil pan Josef Ptáček ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Vernisáž se uskuteční 4. 10. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

Podzimní herna

30. 9. – 30. 11. 2016

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Další pokračování oblíbené herny přinese zbrusu nové hádanky a atrakce, jako na příklad dobývání hradu, tankovou bitvu nebo kynologický koutek pro milovníky psů. Herna navazující na úspěšnou výstavu „Pojďte, děti, budeme si hrát“ opět představí skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů pro malé i velké. Originální interaktivní exponáty pocházející z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet.

Herna je prodloužena do 30. 11. 2016.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

 

Souvky

27. 9. – 6. 11. 2016

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

 

Geologická výstava o horninách, jenž byly přisunuty ledovcem během doby ledové. Výstava obohacená o interaktivními prvky představuje bohaté sbírky z podsbírky geologie muzea Šumperk. Seznamuje návštěvníky se samotným pojmem souvky – typy a původem. Součástí výstavy jsou také makrofotografické detaily jednotlivých souvků spolu s didaktickými doplňky. Sbírku z velké části shromáždil RNDr. Zdeněk Gába. Dne 20. října od 17 hodin proběhne v rámci výstavy populárně vědecká přednáška vedená Mgr. Milanem Dvořákem. Odpovídat na odborné otázky bude také RNDr. Z. Gába.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Bílá paní a strašidla

24. 9. 2016 od 17.30 do 22 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

 

V sobotu 24. září zavítá na zámek v Úsově Bílá paní a další zámecká strašidla. Tajemná průvodkyně provede návštěvníky po expozici Lovecko-lesnického muzea a vystoupá s nimi i na hradní ochoz. Na potemnělém nádvoří je nechá nahlédnout do Strašidelného labyrintu a vyřešit Hádanky pánů z Vlašimi.

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

 

 

 

 

Juraj Hovorka

23. 9. – 13. 11. 2016

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Věhlasný sochař Juraj Hovorka, který přispěl svým umem k vývoji moderního sochařství na Slovensku, svůj zájem věnuje rovněž kresbě, malbě, grafice a své umělecké názory rozvíjí rovněž v oblasti užitého umění, konkrétně při tvorbě uměleckého šperku. Výstava, jež je uspořádaná k příležitosti 90. výročí narození Juraje Hovorky pocházejícího z šumperského regionu, nabídne průhled do umělcovy rozmanité tvorby.

Vernisáž proběhne v pátek 23. září v 17.00 hod.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Pravěký den v muzeu

22. 9. 2016 od 9 do 16 hodin

Muzeum Mohelnice

 

Ve čtvrtek 22. září od 9 do 16 hodin ožijí venkovní i vnitřní prostory Muzea Mohelnice. Vyrostou zde stanoviště, kde si malí i velcí návštěvníci vyzkouší různé pravěké dovednosti či techniky jako například výrobu a pečení „pravěkých“ placek na kamenech v ohništi, výrobu hliněných korálků, malování pravěkých zvířat uhlíky, mletí zrní na zrnotěrce a rotačním mlýnku, vyvrtávání otvoru do kamenných sekerek nebo stavbu pravěkého domu (oplácávání dřevěné konstrukce hlínou). Otevřená bude také pravěká herna a expozice Pravěk Mohelnicka s doprovodem archeologa Vlastivědného muzea v Šumperku.

Vstupné: 40 Kč, děti do 3 let zdarma.

 

 

Ohlédnutí za léty

16. 9. – 16. 10. 2016

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

 

Výstava chystaná k příležitosti oslavy životního jubilea pro mnohé Šumperany dobře známé umělkyně a učitelky Dany Vilišové představí návštěvníkům její tvorbu za posledních čtyřicet let.Příchozí se mohou těšit na její výrobky z keramiky, grafiku a malbu.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let zdarma

 

Houby

15. 9. - 17. 9. 2016

Muzeum Šumperk (předsálí Rytířského sálu)

Již sedmnáctá výstava živých hub proběhne ve dnech 15. – 17. 9. 2016 v předsálí Rytířského sálu. Tak jako všechny předcházející roky i letos bude během výstavy otevřena mykologická poradna.

Vstupné: 20 Kč plné, 10 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

 

Výstava tvorby Tomáše Velzela

9. 9. - 30. 10. 2016

Muzeum Zábřeh

V pátek 9. 9. v 17:00 bude v Muzeu Zábřeh zahájena výstava obrazů a grafických prací Tomáše Velzela, kterého můžete znát jako herce z divadélka S RADOSTÍ. Jeho tvorba zpracovává různá témata, která mají většinou optimistické ladění. Zaujmout by mohla nejen dospělé, ale také děti. Ostatně, kdo se zúčastní zahajující vernisáže, může si zde zakoupit jeho CD s názvem Tvrdohlavý pes, které je věnováno právě dětem. Pro zájemce bude výstava v muzeu ke zhlédnutí až do 30. října.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

Kouzlo papírových modelů hradů a zámků

8. 9. - 6. 11. 2016

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Papírové modely přiblíží zajímavé, pozoruhodné a jistě i reprezentativní hrady a zámky z celé České republiky, např. Kokořína, Litic, Točníku, Náchodu, Rožmberku, Třebíče a mnoha dalších. Sbírku více jak 60 modelů na výstavu zapůjčil sběratel Ing. Jiří Struž z Olomouce. Výstavu doplní velkoformátové fotografie zámků např. Bouzova, Hluboké, Konopiště a hradů Bítova, Kosti a Švihova zapůjčené z hradu Šternberku. Panoramatická mapa hradů a zámků s ilustrovaným průvodcem ukáže, kde se vystavené modely hradů a zámků v naší republice nacházejí. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet vystřihnout a slepit model a svůj výrobek si jako suvenýr odnést domů. Pro školy a školky bude připraven speciální program, který je možné si objednat u lektorky Bc. Ivy Tylové na telefonu: 583 363 090 nebo e-mailu: iva.tylova@muzeum-sumperk.cz. Výstava potrvá do 6. 11. 2016.

 

Vstupné: 30 Kč plné, 15 Kč snížené, děti do 3 let zdarma

 

Večerní prohlídka

27. 8. 2016 od 18 do 22 hodin

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově 

Víte, jak je na Zámku v Úsově za vlahých letních večerů krásně? V červenci i v srpnu jsme pro Vás připravili komentované večerní prohlídky, abyste i Vy zakusili tu příjemnou atmosféru, když se potkává den s nocí a zámecké síně zalije zář zapadajícího slunce.

Večerní prohlídka expozice muzea. 

Vstupné: 90 Kč plné, 45 Kč snížené, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

Rozmazaný svět

9. 8. – 11. 9. 2016

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

 

Unikátní výstava fotografií umožní nahlédnout do světa různých zrakových vad, a to přímou demonstrací. Návštěvníci si budou moci prohlédnout, jak vidí lidé s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo zeleným zákalem a dalšími zrakovými vadami. Prezentovány jsou vždy dvě stejné fotografie, z nichž jedna je upravena do konkrétní zrakové vady.

Vstupné: 10 Kč.

 

 

 

TOP