Houby

 

15. 9. - 17. 9. 2016

Muzeum Šumperk (předsálí Rytířského sálu)

Polovina září se stala již tradičním termínem mykologických výstav ve Vlastivědném muzeu v Šumperku, ta letošní proběhne ve dnech 15. až 17. září 2016. I letos bude během výstavy otevřena mykologická poradna, vedená prof. RNDr. B. Hlůzou, CSc., bc. T. Tejklovou a ing. H. Deckerovou. Návštěvníci budou mít opět možnost nechat si své houby odborně určit a mohou také poskytnut své nálezy k prezentaci. Předpokládáme, že zapojením co největšího počtu sběračů by se mohlo podařit vyrovnat, případně překonat rekord z roku 2014, kdy bylo vystaveno přes 320 druhů hub. Uvítáme jakékoliv druhy hub, které zájemci mohou odevzdávat na recepci šumperského muzea během úterý a středy (13. a 14. září).

Tradičně velký počet druhů hub vystavovaných na šumperských mykologických výstavách by autoři výstavy sami nebyli schopni zajistit. Je to možné jen díky spolupráci s několika houbařskými nadšenci a se studenty a profesory Střední odborné školy v Šumperku. Jim vděčíme za zdárný chod šumperských výstav hub a patří jim za to náš dík.

Výstava se koná v předsálí Rytířského sálu, plné vstupné je 20 Kč, snížené 10 Kč, pro děti do 6 let je vstup zdarma.

Protože budou vystaveny živé houby, je konání výstavy časově omezeno na pouhé tři dny: ve čtvrtek a pátek od 9.00 do 17.00, v sobotu od 9.00 do 12.00. Využijte proto tuto jedinečnou příležitost, přijďte a pozvěte i své známé!

Magda Zmrhalová

 

 

 

Křemenáč krvavý - jedlý, vzácný, foto Jiří Polčák.

 

 

 

TOP