Cesty k domům aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtu

 

28. 9. – 25. 11. 2018

Muzeum Zábřeh

Klíčovým faktorem pro vznik a vývoj domu byla a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost – člověk má vrozenou mimořádnou schopnost reagovat a využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi vývojem lidských obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a poznejte život lidí dávno před příchodem moderních technologií. Děti i dospělí si budou moci vyzkoušet různé pravěké techniky, jako např. mletí obilí, tkaní na tkalcovském stavu nebo výrobu a použití kamenných nástrojů.                                                                                                                                   

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma


Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,

 

rádi bychom Vám nabídli edukační programy, které máme v zábřežském muzeu pro Vaše žáky připraveny k právě otevřené archeologické výstavě Cesty k domům. Výstava zpracovává téma vývoje lidských obydlí do přelomu letopočtu a je obohacena o celou řadu interaktivních prvků.

Každému ze sedmi zastoupených období pravěku (paleolit až latén) je věnován výklad jak o období samotném, tak o dosavadních znalostech tehdejší architektury. Textová část výstavy je doplněná velkoplošnými 3d modelacemi podoby domů, vycházejícími z půdorysů domů odkrytých při archeologických výzkumech na našem území, a dále také výběrem předmětů z každodenního života tehdejších společností. Díky pestrému zastoupení sbírkových předmětů je možné si lépe přiblížit způsob života lidí v jednotlivých etapách pravěku a vést s dětmi diskuzi na toto téma.

Předškoláci, žáci i studenti si také budou moci - díky bohaté obrazové příloze posterů a také výkladu archeologa - udělat představu o tom, jak čeští archeologové dokáží zrekonstruovat podobu domů v jednotlivých obdobích, která část domu je archeologicky doložitelná a nakolik jsou vědci k sestavení původní podoby domu nuceni pátrat v analogických situacích ze zahraničních výzkumů.

Dominantou výstavy jsou modely obydlí v životní velikosti, do kterých je možné vejít. Prvním z nich je chýše lovců a sběračů, druhým modelem je pak rekonstrukce domu z období pozdní doby kamenné postavená podle nálezů na výšinné lokalitě Hlinsko (okr. Přerov). Každý návštěvník jistě ocení množství exponátů, které může prozkoumat i hmatem - výstava je totiž určena i pro zrakově handicapované návštěvníky. Jedná se především o soubor replik pazourkových nástrojů, modely sbírkových předmětů vyrobené za pomoci 3d technologie a další.

K výstavě, kterou doporučujeme pro děti od 3 let až po studenty středních škol, budou probíhat komentované prohlídky nebo komentované prohlídky s tvořivou dílnou. Edukační programy budou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Pro starší děti máme připraveny pracovní listy.

Ceny:

  • Komentovaná prohlídka:

20 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

  • Komentovaná prohlídka s tvořivou dílnou:

30 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Výstava potrvá do 25. 11. 2018.

Věříme, že naše edukační programy k výstavě Cesty k domům budou pro Vaše žáky dobrou a příjemnou cestou k osvojení si učiva probíraného v hodinách vlastivědy a dějepisu. V případě zájmu o naše programy se, prosím, předem objednejte na mailu barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz nebo telefonním čísle 583 363 094.

 

 

 

TOP