Přednáška - Antonín Brus

13. 3. 2018 v 17.30 hodin

Muzeum Mohelnice

Přednáší Mgr. Zbyněk Žouželka, Ph.D.