Krocení literární múzy

14. 3. 2018 

Muzeum Šumperk

V přednáškovém sále šumperského muzea proběhne literární seminář pro mladé autory, zaštítěný Jihomoravským krajem, který vstupuje již do dvanáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma je „Století to letí“ a bližší informace naleznou zájemci na webových stránkách www.muzeumbrnenska.cz a na e-mailové adrese: pamet@muzeumbrnenska.cz.

 

 

TOP