Velká prázdninová herna

17. 5. – prodlouženo do 6. 10. 2019

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Prázdniny sice skončily, ale zábava a poučení v Muzejíčku ne! Děti i dospělí si mohou vyzkoušet svoji šikovnost i důvtip na zbrusu nových, ale i těch časem ověřených aktivitách. Velká letní herna je kombinací stolních her, skládaček a hlavolamů. Novinkou je dobrodružná cesta za pokladem. Podaří se Vám překonat řeku plnou nebezpečí a otevřít tajemný trezor?                                                                                              

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

 

Virtuální realita

V šumperském muzeu si mohou fanoušci moderních technologií opět vyzkoušet virtuální realitu. Ta jim nabízí poznání i zábavu. Zvolit si mohou jak „seriózní“ prohlídky vybraných muzejních expozic, tak i několik zábavných her. Virtuální realita je umístěna v přednáškovém sále.

Z technických důvodů bude virtuální realita v přednáškovém sále dne 13. září a 14. září celý den uzavřena.

Vstupné: 20 Kč, vhodné pro děti od 11 let

 

 

 

 

 

 

 

Loutky a maňásci

27. 6. – 27. 10. 2019

Muzeum Mohelnice

Česká rodinná loutková divadla z 20.–30. let 20. století ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček se představí v mohelnickém muzeu. Rodinná divadla byla fenoménem první poloviny 20. století a výstava prezentuje kulisy, dekorace a loutky české provenience, které byly vyráběny průmyslově. Na navrhování loutek, loutkových divadel i dekorací se podíleli přední čeští výtvarní umělci. Loutkové divadlo s původními kulisami a dekoracemi malíře a scénografa Karla Štapfera z roku 1928 nebo divadlo patřící ilustrátorovi Adolfu Kašparovi s jeho originálními malovanými kulisami zaujme určitě nejen děti. Návštěvníci uvidí i tzv. Alšovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež vyráběla firma Antonína Münzberga v Praze. Chybět nebudou ani maňáskové loutky. Jak se vodí loutky a hraje divadlo, si budou moci děti a dospělí vyzkoušet také sami.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

Pozvánka na výstavu s programem pro děti. 

 

 

 

 

 

Skautské století v Zábřehu

11. 9. – 29. 9. 2019

Muzeum Zábřeh

Skautská výstava v Zábřehu představí stoletou cestu zábřežského skautingu, která byla natřikrát přerušena, ale vždy obnovena. Dne 20. 9. proběhne speciální „skautí“ akce, po dobu jejího konání bude muzeum pro veřejnost uzavřeno.

Vernisáž výstavy se uskuteční 11. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z depozitářů Šumperka a Úsova

11. 9. – 17. 11. 2019

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Na fotografiích uvidíte výběr exponátů ze šumperských a úsovských muzejních depozitářů. Výstava zahrnuje sbírky geologie a zoologie. Autorem fotografií je Mgr. Milan Dvořák.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelický kostel, Hrabová - Diether F. Domes: odsunutý rodák

plakát Domes16. 9. – 22. září 2019

Evangelický kostel, Hrabová

Vlastivědné muzeum v Šumperku představí výstavu maleb, kreseb, grafik a koláží německého skláře, malíře a kreslíře Diethera F. Domese v jeho rodné obci. Diether F. Domes se narodil v roce 1939 do rodiny německého učitele ve Vitošově (osada je dnes součástí obce Hrabová). Jako šestiletý zažil vysídlení německého obyvatelstva. Působil v okolí Bodamského jezera, kde se prosadil jako autor řady uměleckých realizací ve veřejném prostoru. Vyhledávány byly zejména jeho návrhy vitráží pro moderní chrámové stavby. Na pozadí důkladné studie umělcova dětství na Zábřežsku před očima návštěvníka výstavy ožívají válečné a poválečné události v regionu. Výstava tak nezůstává jen u připomenutí života a díla významného rodáka při příležitosti nedožitých 80. narozenin umělce, ale přináší též zajímavou sondu do této komplikované a diskutované kapitoly regionálních novodobých dějin, se zvláštním důrazem přímo na Hrabovou a Vitošov. Výstavu finančně podpořily: Česko-německý fond budoucnosti a společnost VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Výstava je pořádána ve spolupráci se synem autora Timem Domesem, obcí Hrabová a Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Hrabové. Výstava bude zahájena vernisáží 16. září v 17 hodin.

Vernisáž výstavy se uskuteční 16. 9. 2019 v 17 hodin.

Výstava bude otevřena od úterý do soboty od 13 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.                                        

Vstup na výstavu je zdarma.

 

 

 

Malované a designové sklo

17. 9. – 10. 11. 2019 

Muzeum Šumperk (Galerie mladých)

Autorka Helena Bílková představuje nejrůznější designové návrhy a výrobky, včetně malovaného skla. Výstava bude doplněna fotografiemi a vystavené výrobky bude možné i zakoupit.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

 

Houby inspirují

17. 9. – 27. 10. 2019

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)

Houby jsou objektem zájmu nejen mykologů, ale i amatérských houbařů, jejichž koníček je v české společnosti pozoruhodným fenoménem. Inspirují i mnoho umělců, kteří je zobrazují ve svých dílech, nebo je dokonce zhudebňují. Houby přitahují také pozornost dětí, i pro ně jsou motivem a inspirací k výtvarné tvorbě. Na výstavě „Houby inspirují“ mohou návštěvníci obdivovat výtvarné práce dětí základní školy a mateřské školy u Rýmařova. Jejich práce již pátým rokem obohacují šumperské výstavy živých hub. Své znalosti hub si pak zájemci mohou ověřit na fotografiích a kresbách přerovského mykologa Jiřího Polčáka, tvůrce botanických ilustrací, který se věnuje mykologii již řadu let, naše druhy hub dokonale zná a ztvárňuje je na svých nádherných kresbách, makrofotografiích a modelech hub, jež jsou od živých předloh k nerozeznání. Výstavu doplňuje kolekce známek s mykologickou tematikou Terezy Tejklové.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

 

 

 

 

 

Motýli šumperského depozitáře

18. 9. – 17. 11. 2019

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)

Během podzimních měsíců bude v Hollarově galerii k vidění výstava motýlů z entomologických sbírek šumperského muzea. Návštěvník se může seznámit s mnoha zajímavými skupinami těchto nádherných a křehkých stvoření, která sama o sobě tvoří jednu z nejzajímavějších skupin života. Jejich proměna z larvy na krásného dospělce i jejich mimikry – barvy na křídlech – jsou pro ně více než symbolické. Výstava je určena pro základní i střední školy, stejně tak i pro jednotlivce. Pro školy bude připravena tvořivá dílna.            

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma

 

Věra Kovářová: Recycled Art

19. 9. – 27. 10. 2019

Muzeum Šumperk (výstavní síň)

Začátek podzimu bude ve Výstavní síni šumperského muzea patřit veselé hře barev a tvarů v kolážích Věry Kovářové. Rodačka z Přerova je od druhé poloviny sedmdesátých let nepřehlédnutelnou osobností šumperského kulturního dění. V současnosti je tato dáma zapálenou organizátorkou rejchartického Andělária, aktivně působí ve výboru Unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavuje doma i v cizině. Ve své volné tvorbě doputovala od kresby a grafiky ke kolážím vytvářeným z vlastních litografií. Vybraný ústřední motiv koláže autorka s oblibou zmnožuje, vytváří nové kompozice, vazby a významy. Nepřehlédnutelnými se stávají důraz na ornament a oblíbený motiv ženské figury, které dokreslují charakteristický nádech ženskosti v autorčině výtvarném projevu. 19. září v 17 hodin se uskuteční vernisáž výstavy.          

Na vernisáži zahraje Cimbálka CML Šumperk a Petr Válek předvede performanci s využitím „recyklovaných“ hudebních nástrojů.    

Vernisáž výstavy se uskuteční 19. 9. v 17 hodin.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

 

 

Bílá paní a strašidla

21. 9. 2019 od 17 do 21 hodin

Lovecko-lesnické muzeum Úsov

Prohlídky se strašidelnými obyvateli úsovského zámku, kteří malé i velké návštěvníky zavedou až na hradní ochoz a do věže v nejstarších dochovaných prostorách hradu, kde přebývá Bílá paní. Na nádvoří bude otevřen Strašidelný labyrint, Hádanky pánů z Vlašimi a interaktivní herna Putování středověkem.                                                                                                           

Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma.   

Na výstavách a akcích budou pořizovány fotografie a obrazová dokumentace pro dokumentační a propagační účely VM Šumperk.

 

 

 

 

 

 

 

HEDVA / Poslední den

24. 9. 2019

Technické muzeum v Brně, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ostravě

V úterý 24. září jsme pro veřejnost připravili prohlídku areálu textilky, která v současné době ukončuje provoz. Jedná se o jednoho z tradičních textilních výrobců v regionu, který uzavírá svou historii, a textilní výroba zde zmizí. Areál bude s největší pravděpodobností přeměněn k jiným účelům. Využijte možnost naposledy nahlédnout do továrny, kde jste Vy nebo Vaši prarodiče či rodiče strávili část svého života. Přivítáme také všechny zájemce o historii tohoto objektu. Závod v Šumperku byl založen v roce 1910 V. Vinciguerou a vídeňskými obchodníky. V roce 1932 se firma mění na Amfaldern & spol. V roce 1948 je podnik začleněn do n. p. Henap (později Hedva) Moravská Třebová. Po celou dobu své existence se věnoval zpracovávání hedvábných nití z přírodního a posléze i syntetického materiálu.

 

Přijďte zavzpomínat a podělit se s námi o své vlastní zážitky.

Historický úvod k objektu továrny přednese Mgr. Michaela Ryšková z Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Ostravě, a areálem továrny provedou zaměstnanci Hedvy. 

 

Objednávky na prohlídku přijímají:

Mária Kudelová (Vlastivědné muzeum v Šumperku)

tel. 736 760 600, e-mail: maja.kudelova (@) muzeum-sumperk.cz

 

Petra Mertová (Technické muzeum v Brně)

tel. 732 264 594, e-mail: mertova (@) technicalmuseum.cz

 

Prohlídka se uskuteční 24. září v 15 hodin při minimálním počtu 5 osob. V případě většího zájmu bude prohlídka realizována ve dvou časech.

Sraz u vrátnice Hedvy, Šumperk – ul. Zábřežská 52

Vstup zdarma

 

 

Setkání kronikářů Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

1. 10. 2019

Státní okresní archiv Šumperk

 

 

 

TOP