Autíčka pod podloubím

9. 5. – 27. 8. 2017

Muzeum Zábřeh

Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“, zapůjčených od soukromého sběratele Aleše Titzla a dalších sběratelů ze Zábřehu a Šumperka. Výstavu doplní interaktivní koutek, skládačky, omalovánky, spojovačky, vystřihovánky apod.                                                                                         

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. 5. v 17 hodin.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

 

Příroda Zábřežské vrchoviny

10. 5.  – 11. 6. 2017

Muzeum Zábřeh (Minigalerie)

Zima už definitivně končí. I do zábřežské muzejní minigalerie vtrhlo jaro.Tentokrát se ukáže na fotografiích chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů Zábřežské vrchoviny, rozprostírající se od Velkého Kosíře po Lázek. Vedle stepní vegetace jižněji položených chráněných území se zde můžeme setkat s chráněnou květenou, ale například i s letouny, zimujícími v rozsáhlých prostorách Javoříčských a Mladečských jeskyní.                            

Vernisáž výstavy se uskuteční 10. 5. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

 

 

 

 

 

 

Muzeum čte dětem

1. 6. – 7. 6. 2017

Muzeum Zábřeh

Nejmenším (předškolákům) se bude číst z pohádkové knížky Bílá paní zábřežská Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu budou k dispozici omalovánky s tematikou Rychlebských hor. Žáci I. stupně základních škol se pak mohou těšit na vyprávění o J. E. Welzlovi z knížek Ledové povídky Eskymo Welzla a Pohádky a pověsti z Rychlebských hor. V rámci doprovodného programu proběhne výtvarná soutěž „Jak si představuji J. E. Welzlas výstavou a vyhodnocením nejlepších prací, které se uskuteční 30. září 2017.

Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 5 let zdarma                 

 

 

 

 

 

 

 

Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti

14. 6. – 27. 8. 2017

Muzeum Zábřeh

Mezinárodní výstava obrazů představí díla převážně čínských exilových umělců vyznávajících metodu Falun Gong, založenou na kultivaci těla i mysli a vystavenou ze strany čínských úřadů mnohdy velice tvrdé perzekuci.

Vernisáž výstavy se uskuteční 14. 6. v 17 hodin.

Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

TOP