CENÍK - Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

 

ÚVOD | OTEVÍRACÍ DOBA | STÁLÉ EXPOZICE | PROGRAM | DŮLEŽITÉ INFORMACE    

 

 

Plné vstupné 
Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea, expozice lesnického školství, Pohádky na zámku Úsov, výstavy – 90 Kč
Samostatné vstupné nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice lesnického školství, výstavy) – 40 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 40 Kč 
Krátkodobé výstavy - cena stanovena dle náročnosti výstavy vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k výstavě

 

Slevy
Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea, expozice lesnického školství, Pohádky na zámku Úsov, výstavy – 45 Kč / děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Samostatné vstupné nádvoří (Vlašimský palác, Strašidelný labyrint, expozice lesnického školství, výstavy) – 20 Kč (děti do 3 let zdarma)
Galerie Lubomíra Bartoše – 20 Kč / děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
Výstavy – samostatné vstupné slevy budou uvedeny vždy ke konkrétní výstavě na plakátech (minimálně 50%)

Přednášky a dílny - cena bude stanovena dle náročnosti přednášky nebo dílny vždy samostatně a bude uvedena na plakátu k předmětné akci

Fotografování svateb (vstupní schodiště) je možné v běžných otvíracích hodinách zámku pro skupinku max. 15 osob, za účasti průvodce. Doba tohoto pronájmu je 20 min a cena 500,- Kč. V případě pronájmu jiných prostor za účelem fotografování svateb je stanoven poplatek 1 000 Kč za maximálně 20 minut pro skupinu max. 10 osob.
 

Slevy
Min. 50% - žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (nad 5 osob, včetně pedagogického dozoru - školky, tábory, atd.).

Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu.

 

Volné vstupy
Olomouc Region Card, AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, děti do 6 let jednotlivě (pouze v případě stálých expozic), zaměstnanci Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace. U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru (oznámeno na plakátech). Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

TOP