ODDĚLENÍ SLUŽEB VEŘEJNOSTI

Vedoucí oddělení (správce IT)

Telefon: 583 363 078
E-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

 

PRACOVIŠTĚ VÝSTAVNÍ A PROPAGAČNÍ

Vedoucí pracoviště (grafička)
 
Telefon: 583 363 076
E-mail: grafik@muzeum-sumperk.cz

 

Grafik (výstavář)
 
Telefon: 583 363 081
E-mail: grafik1@muzeum-sumperk.cz

 

Propagace a výstavy 
 
Telefon: 583 363 074
Mobil: 736 760 602
E-mail: propagace@muzeum-sumperk.cz

 

Výstavář (aranžér)

Telefon: 583 363 086
E-mail: vystavar@muzeum-sumperk.cz

 

PRACOVIŠTĚ NÁVŠTĚVNICKÉHO SERVISU

Vedoucí pracoviště (zásobovač)

Telefon: 583 363 083
E-mail: zasobovac@muzeum-sumperk.cz

 

Produkční doprovodných programů

Telefon: 583 363 084
E-mail: produkcni@muzeum-sumperk.cz

 

Průvodce

Telefon: 583 363 070
E-mail: vstupenky@muzeum-sumperk.cz

 

TOP